Thomas Hjerpe

foto Thomas Hjerpe

Thomas Hjerpe

Thorén Business School
Helsingborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Samhällskunskap- och historielärare som även undervisar, eller har undervisat, i en rad andra ämnen såsom psykologi, religionskunskap och rätten & samhället. Har som mål att försöka få mina ämnen intressanta och att de ska kännas relevanta för eleverna. Att få in verkligheten i klassrummet.  Har sedan tidigare en kandidatexamen i japanska och har tillbringat mycket tid i Japan, både som utbytesstudent och anställd vid IKEA Japan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att de får en ny förståelse för ämnet genom att kunna göra det mer konkret.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Till stor del. Speciellt då vi tidigare hade distansundervisning så kom mycket att kretsa kring hur man la upp sina lektionsplaneringar digitalt.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Man hittar ständigt nya program som man kan använda sig av i undervisning, till exempel ”Explain Everything”. En utmaning är att lyckas med digitaliseringen i alla ämnen. Svårigheter finns för exempelvis matematiklärarna. Sen är det alltid upp till skolan hur mycket resurser de vill lägga på digitaliseringen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Vi använder Microsoft TEAMS där vi lägger upp allt material till eleverna. Gillar även ”Explain Everything” som man kan använda för att spela in sin egen röst tillsammans med exempelvis en Powerpoint. Använder även ett program som heter MittKlassrum där man kan sittplacera och slumpa