Tina Langevik

foto Tina Langevik

Tina Langevik

Lärande och hälsa
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som central pedagogista. Som centralt anställd har jag dels uppdrag ute i förskoleområden men också centrala uppdrag där jag och mina kollegor bland annat håller i fortbildningar i vår Stadsateljé.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tänker att de digitala verktygen blir ytterligare ett tillägg för barnen i deras verksamhet, vilket ger en möjlighet att sammanbinda digitalt och analogt skapande, utforskande och undersökande. De ger också barnen möjlighet att på enkla sätt själva dokumentera och bli delaktiga i sitt lärande.
Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min roll som pedagogista använder jag dagligen flera olika digitala verktyg som exempelvis dator, iPad, mobil och kamera för att dokumentera barnens- arbetslagens- och mina egna processer som är en del i mitt uppdrag. Men jag använder även iPad, dator, projektor, webb-ägg m.m. tillsammans med barnen i verksamheten på olika sätt.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Jag tror att våren -20 pushade oss lite extra på så sätt att vi utmanades till att använda olika digitala lösningar för exempelvis möten på distans. I mitt sammanhang har vi under våren haft många möten via videosamtal i Teams vilket vi inte hade provat innan. Jag tycker det har fungerat över förväntan och ibland mer effektivt än möten på plats.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Jag har ingen favoritapp utan tycker att det finns många bra appar att använda med barnen, men det är viktigt att tänka på vilket syfte man har med appen som man presenterar.
För egen del använder jag, och vill lyfta fram, Office 365 som ett av flera ”verktyg” där Teams är favoriten då den på flera olika sätt verkligen underlättar för samarbete.