Tom Turesson

foto Tom Turesson

Tom Turesson

förskolan Agneshög
Motala

Presentation

Nominerad som del i gruppen Digitaliseringspedagogerna för förskolan i Motala

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som förskollärare sedan hösten 2012. Mina största intressen är musik, sport och dator. Jag använder ofta och gärna mina intressen i min yrkesroll och har därför hela tiden varit inblandad i olika IT- och IKT-grupper. Jag är, sedan cirka två år tillbaka, en av fem digitaliseringspedagoger i kommunen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns otroliga möjligheter genom användningen av IT. Att barnen får lära på flera olika sätt – att kunna uppleva och se saker genom att projicera, att kunna filma situationer och händelser för att utforska om och om igen. Möjligheten att kommunicera och exempelvis läsa böcker på barnens modersmål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I och med bristen på tid inom förskolan behöver vi strategier för att hinna med planering och efterarbete. Genom att använda digitala verktyg och system kan vi effektivisera, exempelvis att planera och reflektera i delade dokument. I själva arbetet med barnen handlar det om att se när det passar att använda digitala verktyg för att förstärka lärandet.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– I Motala kommun använde vi Teams kollegialt redan innan och denna vår har det fått ett uppsving. Möten har digitaliserats och effektiviserats, fler har kunnat delta. Många utvecklingssamtal har skett digitalt. Jag tror att många har fått se vilka fördelar det digitala för med sig.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Motala kommun har appen Polyglutt den håller på att implementeras i utbildningen. Jag arbetar på en mångkulturell förskola och att bara få en bok uppläst på ett annat språk än svenska är mycket värdefullt. Att barnen får möjlighet att vara i en bok då den projiceras på väggen.