Ulrica Elisson Grane

foto Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förstelärare på Ullvi skola och som digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun. I mitt försteläraruppdrag ligger fokus på att leda lärandet i kommunen för att skapa en digital likvärdighet i våra klassrum, men också hur man med hjälp av digitala verktyg kan ge eleverna en stödjande digital lärmiljö. I min roll som digitaliseringsutvecklare är mitt uppdrag att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen. Jag delar även med mig av mitt sätt att arbeta på min webbplats Ullis skolsida och även på mitt Instagramkonto med samma namn.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda bildstöd (Widgit online) och olika verktyg som talsyntes och Inläsningstjänst i undervisningen med alla elever skapar jag en tillgänglig och likvärdig lärmiljö. Jag kan även skapa nya innovativa arbetssätt som bidrar till en mer motiverande undervisning. Det blir en naturlig del av undervisningen och alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Att kombinera olika digitala verktyg med t.ex. kooperativt lärande gör att lärandet fördjupas och utvecklas genom att eleverna får jobba kollaborativt och kreativt, men även att jobba ämnesövergripande i olika ämnen där både jag och eleverna kan ge direkt feedback på ett lätt sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De gör det lättare för mig att i min lärarroll följa elevernas hela lärprocess och utifrån det har jag större möjligheter att utmana och möta varje elev på en individnivå, men också planera och lägga upp min undervisning utifrån hur eleverna lär sig mest och bäst för att skapa motivation och engagemang. Det möjliggör även till ett förenklat samarbete med mina kollegor både på den egna skolan men också i kommunen.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Jag ser att digitaliseringen och utvecklingen kring digitala verktyg har gått mycket snabbare fram under våren än vad det normalt gör annars, men också att många kollegor i kommunen verkligen nu vill bli ännu bättre på det digitala för att kunna stötta sina elever på bästa sätt. Genom att så många öppnade upp och erbjöd sina digitala verktyg gratis gav det oss ännu större möjligheter att kunna jobba differentierat då eleverna kunde ta flera olika vägar till målet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– De digitala verktygen som jag använder ska vara en hjälp för att förbättra och utveckla undervisningen samt utmana eleverna. Jag använder de olika Google-verktygen i stor utsträckning och en favorit är Formulär som jag bland annat använder till veckans utvärdering samt till olika Escape room som jag skapar för att kunna ha en motiverande lärmiljö. Jag använder också Widgit Online för att kunna synliggöra ord och begrepp på ett tydligt sätt i alla ämnen.