Ulrika Eriksson

foto Ulrika Eriksson

Ulrika Eriksson

Örnässkolan
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Ulrika Eriksson, kvinna, mamma och fru, 44 år och norrbottning. Lärare ma/no åk 1–7 och undervisar sedan 4 år på lågstadiet. Har tidigare jobbat inom särskolan och på mellanstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Utmana och stötta på individuell nivå utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Ökade möjligheter att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd och för de med särbegåvning.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Hela världens samlade kunskap finns bara några knapptryckningar bort. Genom att ha planeringarna digitalt kan jag enkelt följa länkar, ladda upp filmer, öppna dokument och förflytta eleverna ut i världen. Jag kan snabbt och enkelt skapa anpassat material. Vissa digitala resurser ger mig samlade resultat och summativa bedömningar parallellt med att eleverna använder det. Jag kan stötta flera elever samtidigt, i realtid, även om vi inte är på samma plats.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Det blev väldigt tydligt hur olika förutsättningar i hemmet påverkar elevernas tillgång till undervisning. Elever i mer socio-ekonomiskt utsatta områden har inte samma möjligheter till att ha distans/fjärrundervisning. Många familjer saknar digitala verktyg, andra har inte de kunskaperna som behövs för att stötta sina barn i en digital miljö. Jag kunde inte förutsätta att mina elever hade digitala verktyg till sitt förfogande eller den hjälp hemma som de behövde.

– Vetskapen att jag varit delaktig i att öka tillgängligheten till digitala verktyg i skolan, även för de yngsta eleverna, gav en viss trygghet i den oroliga tid vi var i, och till viss del fortfarande är i. Skolan skulle klara av att låna digitala verktyg till de familjer som var i behov. För de elever som behövde stöttning kunde vi finns tillgängliga. Många av mina kollegor uttryckte en tacksamhet till att jag handlett dem och ”tvingat” dem till att använda digitala verktyg och resurser i undervisningen redan innan, när vi i våras stod inför nya utmaningar på grund av covid 19. Majoriteten av eleverna på skolan kunde, utifrån deras förutsättningar, använda sig av de digitala verktyg som skolan och kommunen tillhandahållit (även våra elever i f-klass).

– När vi stod i skarpt läge visade det tydligt hur kommunen brustit i att likvärdigt förbereda skolorna till en digital skolmiljö. Dock kunde vi på vår skola, relativt snabbt, förbereda oss till en digitaliserad fjärrundervisning tack vare att vi under flera år byggt upp en digital kompetens i kollegiet och bland våra elever. Att vi dessutom successivt utökat våra digitala verktyg gjorde oss relativt väl beredda för den extrema situationen som vt-20 blev.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Jag har många olika favoriter beroende på vad jag undervisar och i vilket ämne. NE.se är given för mig inom NO/SO. Jag kan lita på att den fakta eleverna finner där är säker och själv hittar jag mycket bra material att använda i undervisningen. I matematiken använder mina elever ofta NOMP. Det är enkelt att nivåanpassa och eleverna uppskattar den rena designen. Eleverna gillade att de ”spelar och lär sig samtidigt”. I ett lärarperspektiv var det en stor fördel att elevernas progression sammanställdes och var lätt att komma åt för att analysera resultaten. Creaza, med dess multimediala plattform, öppnar upp för en variation i undervisningen som en lärobok inte kan. En stor fördel är att eleverna kan skapa sina egna presentationer, berättelser och inspelningar som de stolt visar för varandra, även de som inte tycker om att stå i fokus.

– Det jag använder mest är nog trots allt Microsoft 365. Grupparbeten underlättas med att kunna dela dokument både mellan elever och mig som lärare. Jag kan enkelt skapa uppgifter i Teams och alla elever får sin kopia av dokument, länkar och övningar. Jag kan hänvisa dem till säkra källor samtidigt som vi övar på att vara källkritiska. Eleverna gör ’samma men olika’ utifrån sina förutsättningar. En stor vinst, som vi inte ska bortse ifrån, är den kompetens om eleverna (omedvetet?) utvecklar i att vistas i en digital miljö. De lär sig att hantera ett tangentbord. Hur de använder funktionerna i de olika programmen. De lägger en god grund för de kunskaper de behöver i en digital framtid.