Susanne Kjällander: Känner du till någon som är värd ett Guldäpple – nominera!

foto Susanne Kjällander

– Guldäpplet är den finaste utmärkelsen en lärare som brinner för att utveckla sin undervisning med digitala verktyg kan få. Känner du till någon som är värd ett Guldäpple – nominera den i så fall innan den 15 juni! Det säger Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet som nu tar en permanent plats i Guldäpplets jury.

Susanne fick Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2019 för sitt synliggörande av lärares och forskares landvinningar kring förskola och skola med stöd av digitala arbetsformer och verktyg

– Susanne tillför Guldäpplet sin forskningsinriktning, sin djupa forskarrelation med skolans vardag, inom främst förskola och F-6, säger Pete Becker, Guldäpplejuryns ordförande. Det bidrar till att fördjupa den professionella reflektionen och den gemensamma kollegiala kunskapsbildningen kring skola och lärande med stöd av digitala resurser och arbetsformer.

– Jag är så hedrad över att få förtroendet att ta plats i juryn. Jag är redo att ta mig an ett mer långsiktigt arbete när det gäller att stötta och uppmuntra lärare, förskollärare och andra pedagoger att utveckla adekvat digital kompetens så att det i förlängningen leder till mer likvärdighet i utbildning, högre kvalitet i undervisning och ökat lärande för elever i hela Sverige. Guldäpplet var något jag var imponerad av redan som lärarstudent för drygt 20 år sedan och det har ökat i betydelse sedan dess, särskilt nu under pandemin då vi fått syn på hur bra undervisning kan bli i det digitala gränssnittet, men också hur utmanande det kan vara att undervisa digitalt, säger Susanne Kjällander.

Samtidigt som Susanne Kjällander tar plats i juryn avslutar Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet sina fem år i juryn för Guldäpplet.

– Vi vill tacka honom varmt för alla engagerade insatser i juryarbetet, liksom uppskattad medverkan i seminarier, Guldäpplets dag och forskardialog under dessa år. Åkes insatser har haft stor betydelse för Guldäpplets utveckling till en professionsutmärkelse. Hans perspektiv och engagemang i digital skolutveckling har betytt mycket för svensk skola och för Guldäpplet, säger Peter Becker.

Nu är det dags att nominera till Guldäpplet 2023
Nominera senast 30 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser, liksom samspelet med kollegor på förskola och skola, för att lyfta alla barn och elever.
Du nominerar med via webbformuläret