– Att bli nominerad till Guldäpplet är ett kvitto på att man verkar i en miljö där kollegor strävar efter att förnya lärandet

foto Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Guldäpplepristagare 2019.

Vad betyder det att få Guldäpplet?
– Det är en häftig känsla och väldigt hedrande att få Guldäpplet och det öppnar många dörrar. Att få chansen att dela med sig av sina erfarenheter kring undervisning och digitala verktyg är otroligt inspirerande. Jag är också säker på att alla som fått Guldäpplet känner en stor ödmjukhet inför det faktum att det finns fantastiskt många guldäpplekandidater bland Sveriges lärare.

Varför är det viktigt att nominera någon till Guldäpplet?
– Att nominera någon till Guldäpplet är givetvis ett erkännande för den nominerade men det synliggör också nya idéer och vägar inom undervisning för alla oss andra inom skolan. Så genom att nominera lärare som uppfyller guldäpplekriterierna bidrar man alltså till skolutveckling.

Vad betyder det för skolan/enheten?
– En förutsättning för att bli nominerad är bland annat att man förnyar lärandet med digitala verktyg och att man delar med sig av sitt arbete. För att detta ska kunna ske behöver man stöd av den verksamhet man arbetar inom. Att bli nominerad till Guldäpplet är ett kvitto på att man verkar i en miljö där kollegor strävar efter att förnya lärandet, skolledningen är stöttande och där delakulturen är dominerande. Jag tror att kollegor till nominerade och pristagare känner stolthet och delaktighet eftersom man gjort mycket av jobbet tillsammans.

Nu är det dags att nominera till Guldäpplet 2023
Nominera senast 30 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser, liksom samspelet med kollegor på förskola och skola, för att lyfta alla barn och elever. 
Du nominerar med via webbformuläret