Konferenswebb för Framtidens lärande

HETT NU: Europa, integritet och GDPR

Inlagd den 8 maj 2018 kl 09:10 i Övrigt

EU inför en ny reglering, GDPR, med syftet att skydda Europas invånare och deras integritet på nätet. Den träder i kraft den 25 maj i år, och ger varje medborgare viss rätt att begära att få ut information om sig själv på nätet och även begränsa och styra hur den används. Anpassningen av register pågår intensivt just nu i verksamheter över hela landet – och hela Europa.
(Läs mer…)

”Alla lärare skulle ha en coach”

Inlagd den 4 maj 2018 kl 07:58 i Övrigt

Feedback är ett av de allra viktigaste verktygen för att utveckla undervisningen.
– Alla lärare behöver en coach som ger dem feedback och stöttar dem i att reflektera och utveckla sin undervisning, det menar Howard Pitler, doktor i pedagogik och expert på lektionsobservationer
.

Vi lär oss bäst genom reflektera kring det vi gör. Men för att lärandet ska bli effektivt behöver vi också återkoppling, feedback. Feedback är det mest kraftfulla verktyget för att utveckla lärandet, det har bland andra John Hattie, slagit fast i sin metastudie Visible learning. Och det gäller inte bara elevernas lärande utan lika mycket lärarnas lärande, menar Howard Pitler.
(Läs mer…)

Faktakoll och fejksajter

Inlagd den 4 maj 2018 kl 07:28 i Övrigt

Fem svenska medieföretag har lanserat sajten Faktiskt, där de faktakollar påståenden i valrörelsen. I anslutning till detta sjösattes en sajt med samma namn av nätaktivister som vill distansera sig från de etablerade medierna. För skolan erbjuds ett tillfälle att utforska vad som är falskt och sant på nätet.

Onsdagen den 25 april 2018 lanserades sajten faktiskt.se, där fem svenska nyhetsföretag samverkar kring att faktakolla nyheter och delningar i sociala medier. Bakom initiativet finns Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio och Bonnierägda Kit (som erbjuder nyheter i sociala medier).
(Läs mer…)

Varför är professionsutveckling avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?

Inlagd den 27 april 2018 kl 15:20 i Övrigt

Under konferensen Framtidens lärande – Nu öppnar vi klassrumsdörrarna den 26 april, var lärares och skolledares professionsutveckling i fokus. Att professionen måste vara delaktig i fördjupningen om kunskapen om lärandet, råder det en bred samstämmighet om. Frågan är bara hur?
(Läs mer…)

DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Inlagd den 27 april 2018 kl 15:19 i Övrigt

Hur blir en lärare en riktigt bra lärare? Hur kan kollegiala processer se ut som utvecklar arbetet i klassrummet och skolan i ett samspel mellan lärare och kollegor, liksom mellan lärare och skolledning? Vilka former och rutiner kan byggas upp som gör detta till ett regelbundet inslag i skolan? Hur kan stödjande strukturer för bättre resultat och professionernas utveckling utformas lokalt, regionalt och nationellt?

I DIU-rapporten “Praktiken, professionerna och kunskapen” hittar du reportage och artiklar som är utvalda för att ge ett antal praktiska exempel på hur man kan arbeta i skolan, i klassrummet och kollegiet med utveckling.

DIU-rapport nr 8 i (PDF)

Referenser

”Öppna klassrumsdörrarna” om kollegialt lärande: aktuella förslag om skolprofessionernas kunskapsbildning och dialog med forskning

DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm

Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

Inlagd den 12 april 2018 kl 15:20 i Övrigt

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen.

– Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat, säger Gun Palmqvist, skolans rektor.

De regelbundna lektionsbesöken ger Gun Palmqvist möjlighet både att fungera som bollplank för lärarna och att lära känna eleverna.

– Jag får möjlighet att träffa både lärare och elever i deras vardag. Och jag träffar alla elever. Annars är det lätt att man som rektor huvudsakligen träffar eleverna när det blir problem. Nu lär jag känna dem.
(Läs mer…)

Forska i din skolvardag:
 Lärarledda forskningsprojekt utvecklar undervisningen

Inlagd den 12 april 2018 kl 15:18 i Övrigt

Praktiknära lärardriven forskning är ett sätt att utveckla undervisningen. I Stockholm finns sedan tio år ett utvecklingsprojekt som ger möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på den egna skolan. Ambitionen är att utveckla metoder och modeller för praktikutvecklande lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor.

Den praktiknära, eller praktikutvecklande, forskningen skiljer från den traditionella forskningen på universitet och högskolor. Här är det lärarnas egna vardagliga utmaningar i klassrummet som står i centrum och utforskas, och det är lärarnas egen professionella erfarenhet som är basen. Det är lärarna egna frågor och lärarna själva som genomför studierna – men med vetenskapliga metoder.
(Läs mer…)

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer