Konferenswebb för Framtidens lärande

Varför är professionsutveckling avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?

Inlagd den 27 april 2018 kl 15:20 i Övrigt

Under konferensen Framtidens lärande – Nu öppnar vi klassrumsdörrarna den 26 april, var lärares och skolledares professionsutveckling i fokus. Att professionen måste vara delaktig i fördjupningen om kunskapen om lärandet, råder det en bred samstämmighet om. Frågan är bara hur?
(Läs mer…)

DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Inlagd den 27 april 2018 kl 15:19 i Övrigt

Hur blir en lärare en riktigt bra lärare? Hur kan kollegiala processer se ut som utvecklar arbetet i klassrummet och skolan i ett samspel mellan lärare och kollegor, liksom mellan lärare och skolledning? Vilka former och rutiner kan byggas upp som gör detta till ett regelbundet inslag i skolan? Hur kan stödjande strukturer för bättre resultat och professionernas utveckling utformas lokalt, regionalt och nationellt?

I DIU-rapporten “Praktiken, professionerna och kunskapen” hittar du reportage och artiklar som är utvalda för att ge ett antal praktiska exempel på hur man kan arbeta i skolan, i klassrummet och kollegiet med utveckling.

DIU-rapport nr 8 i (PDF)

Referenser

”Öppna klassrumsdörrarna” om kollegialt lärande: aktuella förslag om skolprofessionernas kunskapsbildning och dialog med forskning

DIU-rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm

Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

Inlagd den 12 april 2018 kl 15:20 i Övrigt

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen.

– Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat, säger Gun Palmqvist, skolans rektor.

De regelbundna lektionsbesöken ger Gun Palmqvist möjlighet både att fungera som bollplank för lärarna och att lära känna eleverna.

– Jag får möjlighet att träffa både lärare och elever i deras vardag. Och jag träffar alla elever. Annars är det lätt att man som rektor huvudsakligen träffar eleverna när det blir problem. Nu lär jag känna dem.
(Läs mer…)

Forska i din skolvardag:
 Lärarledda forskningsprojekt utvecklar undervisningen

Inlagd den 12 april 2018 kl 15:18 i Övrigt

Praktiknära lärardriven forskning är ett sätt att utveckla undervisningen. I Stockholm finns sedan tio år ett utvecklingsprojekt som ger möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på den egna skolan. Ambitionen är att utveckla metoder och modeller för praktikutvecklande lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor.

Den praktiknära, eller praktikutvecklande, forskningen skiljer från den traditionella forskningen på universitet och högskolor. Här är det lärarnas egna vardagliga utmaningar i klassrummet som står i centrum och utforskas, och det är lärarnas egen professionella erfarenhet som är basen. Det är lärarna egna frågor och lärarna själva som genomför studierna – men med vetenskapliga metoder.
(Läs mer…)

Framtidens lärande och Skolforum skapar ny gemensam arena

Inlagd den 15 mars 2018 kl 15:20 i Övrigt

Två av skolvärldens största arrangemang – Skolforum och Framtidens lärande – skapar en ny gemensam arena. Premiären blir i höst, den 29-30 oktober på Stockholmsmässan.
(Läs mer…)

26/4 ”Öppna klassrumsdörrarna” om kollegialt lärande: aktuella förslag om skolprofessionernas kunskapsbildning och dialog med forskning

Inlagd den 14 mars 2018 kl 18:42 i Övrigt

Efter Skolkommissionens djupa och långsiktiga grepp om svenska skolans fortsatta utveckling kommer nu flera utredningar med uppföljningar och förslag kring skolprofessionernas utveckling och skolans kunskapsbildning.

Denna vecka lade Björn Åstrand fram utredningen kring lärares och rektorers professionella utveckling, med en utvecklingstrappa, flera nivåer av tjänster i karriären. Veckan innan presenterade Cecilia Christersson en annan utredning (Läs mer…)

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! Konferens i Stockholm den 26/4

Inlagd den 7 mars 2018 kl 14:15 i Övrigt

Välkommen till en nationell och mycket konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare
Läs mer

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer