Anders Alsegård

foto Anders Alsegård

Anders Alsegård

Jenny Nyströmsskolan
Kalmar

Presentation

Nominerad tillsammans med Marie Wolke

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vi (Anders Alsegård och Marie Wolke) är ämneslärare i bland annat svenska som andraspråk, SO och matematik. Innevarande läsår har vi all vår undervisning på språkintroduktionsprogammet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att eleverna görs mer delaktiga. Det går snabbare att stämma av var eleverna befinner sig i sin lärandeprocess och därigenom ge eleverna feedback. Ett annat sätt att förstärka lärandet med stöd av IT är att filma sina egna lektioner och tillsammans med en kollega reflektera över vad som är bra och vad som kan göras bättre. Filmer av lektionsgenomgångar kan läggas i Google classroom så att frånvarande elever kan ta del av vad övriga elever i klassen lärt sig. Att filma elevernas muntliga presentationer och i efterhand se dem tillsammans med varje elev individuellt är något som hjälper eleverna att utvecklas i det momentet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har betytt mycket för hur vi tänker kring undervisningens olika delar. Vi känner att vi är mer strukturerade, vi hittar saker lättare och vi samarbetar mer med våra kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder
– Vi måste framhålla Google classroom som gör det så enkelt och tydligt för eleverna vad vi jobbar med i olika ämnen. Vi vill också slå ett slag för Blogger som vi jobbat med i olika litteraturprojekt där vi och eleverna haft intressanta diskussioner och inlägg. Mentimeter är ett annat fantastiskt verktyg där vi bland annat kan få feedback av eleverna på vår egen undervisning.