Anders Lennmor

foto Anders Lennmor

Anders Lennmor

Åsö grundskola
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 32 år och jobbar som SO lärare i grundskolan. Jag driver även IKT-arbetet på min skola, samt en vetenskapsklubb för eleverna där vi redigerar och bygger saker. Bredvid spelar jag in genomgångar och publicerar på youtube. Alla ska kunna ta del av kunskapen!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Alla elever kan ta till sig undervisningen på fler sätt, upprepa kunskap och ny information, arbeta förberedande inför lektioner och hitta nya inlärningssätt. Detta ger fler chans att lära sig mer på sitt eget sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar enormt, exempelvis möjligheterna för samarbeten mellan mig och mina kollegor. Det höjer kvaliteten på undervisningen. Verktygen möjliggör också att eleverna kan vara inkluderade på ett bättre sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag publicerar många av mina genomgångar på youtube. Där kan elever som behöver repetera eller som missade en lektion repetera kunskaper som vi arbetar djupare med under terminen. Ofta får eleverna också förbereda sig genom att se genomgången innan lektionen, som sen blir mer avancerad.