Angelica Karlsson

Foto på Angelica Karlsson

Angelica Karlsson

Förskolan Karossen
Katrineholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare, arbetar på en 3–5 årsavdelning och är även arbetslagledare på förskolan

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Deras kreativitet, fantasi och lekfullhet i lärandet främjas av att kombinera analoga och digitala resurser i undervisningen. Att kunna erbjuda olika alternativ och ingångar genom de digitala resurserna tror jag fångar många barns nyfikenhet och lust till fortsatt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag använder digitala verktyg och resurser i all form av planering, undervisning samt vid dokumentationsarbete efter genomförd undervisning. Tack vare digitala resurser kan vi kollegor samarbeta och dela arbetsyta på ett helt annat sätt, som annars inte vore möjligt. Våra digitala planeringsunderlag och dokumentationsunderlag skapar bra förutsättningar för struktur och organisation vilket främjar ett kvalitativt och systematiskt arbete med barnen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– En stor förändring har varit sättet vi organiserar och ordnar möten av olika slag. I våras erbjöds digitala utvecklingssamtal via Teams i så stor utsträckning som möjligt vilket fick god respons från både vårdnadshavare och pedagoger. Vårdnadshavare har under denna coronatid inte varit välkomna in på avdelningarna utan endast fått hämta och lämna utanför, detta medför att vårdnadshavarna inte får samma insyn i förskolans dagliga arbete tillsammans med deras barn. Därför har det varit extra viktigt för mig som pedagog att berätta och visa digitalt kring vårt arbete.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är så kallat IKT-ombud för min förskola vilket innebär bland annat att jag styr och lyfter frågor om digitala verktyg och resurser och försöker se till att alla mina kollegor får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna arbeta digitalt både i sin undervisning och vid planering och i dokumentationsarbetet. Jag är lite som spindeln i nätet som stöttar mina kollegor kring användandet av digitala verktyg men framför allt försöker jag visa på möjligheterna och fördelarna i det digitala. Arbetet med digitala verktyg främjar likvärdighet och samarbete.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Google drive. Det är vår samarbetsyta där vi skapar, delar och dokumenterar. Denna resurs bidrar till delaktighet och inflytande i det kollegiala arbetet. I undervisningen med barnen använder jag framför allt gärna foto och film för att göra barnen delaktiga i dokumenterandet men även iMovie för att samla ihop och presentera ett arbete som barnen gjort.