Emelie Hartikka

Emelie Hartikka

Albäcksskolan
Hultsfred

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i musik och bild för högstadiet, årskurs 7 till 9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna lever i en värld fylld av IT. Att lära med hjälp av IT är att utnyttja en av elevernas bästa resurser, nämligen deras erfarenheter. Jag vill visa att mina ämnen inte står skilda från deras verklighet utan att de faktiskt kan dra nytta av de saker de redan kan också i skolan. Genom att ta med det bästa av det digitala och analoga så kan eleverna fokusera på sitt lärande och utvecklas.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg påverkar min lärarroll positivt. Jag kan dela med mig och ta del av andras erfarenheter. Jag kan vara systematisk och genomgående med mina reflektioner och i mina planeringar. Samtidigt som jag kan ta med det ut i klassrummet och undersöka hela världens musik och konst tillsammans med eleverna.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Våren -20 har självklart varit tung för många och fått oss att känna oss längre ifrån våra nära och kära och kanske också våra klasskamrater i vissa fall. Samtidigt har distansundervisningen under våren visat mig att det går att vara samarbetande också digitalt och jag tar med mig många lärdomar in i min undervisning också framöver. Röstchatt, videochatt och olika samarbetande dokument kan göra det enklare för elever som inte i vanliga fall når klassrummet att vara med i gemenskapen och känna sig delaktiga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Är sällan låst till en tjänst, ju fler desto bättre. Under våren hade jag ett projekt med årskurs 7 där vi jobbade med sociala medier och Tiktok. Då testade vi olika trender och diskuterade hur den digitala verkligheten påverkar oss. Samtidigt använde vi samarbetande dokument i word för att lösa olika problem. Det går att använda både det stora och det lilla. Jag försöker hitta de digitala verktyg som kan hjälpa eleverna framåt.