Felix Gyllenstig Serrao

Foto Felix Gyllenstig Serrao

Felix Gyllenstig Serrao

Frölundaskolan
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en förstelärare inom IKT som är legitimerad pedagog inom Samhällskunskap och Geografi för åk 6-9 och gymnasiet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom IT-verktyg som spel och webbtjänster kan jag skapa ett demokratiskt klassrum där alla får komma till tals och även alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

Genom digitala världar kan elever som inte kommer till skolan delta på lektionerna vilket skapar en ingång till att kunna vara en del av klassen. Det blir ett sociokulturellt lärande som analoga pedagogiska verktyg inte kan tillgodose eftersom jag använder det eleverna själva känner stor lust till att använda.

Genom att använda Minecraft till exempel så skapas en kontext som eleverna förstår och kan bygga upp deras kunskap i. Därför blir det även mer lustfyllt att läsa eftersom de vet att de sedan tillsammans får bygga in det i en digital värld. Elevernas lärande blir mer kreativt eftersom de själva bygger och de känner ett ägandeskap och stolthet över det de skapar i den digitala världen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll
– De skapar en kreativare miljö för både mig och eleverna. Jag upplever att kunskapen känns mer levande eftersom vi kan diskutera och prata utifrån elevernas egna hobby och det de tycker är roligt.
Det gör att barriärerna som elevernas annars har inför skolämnen suddas ut och de är mycket mer villiga att bli utmanade och ta till sig kunskap.
Det gör att min roll som pedagog underlättas eftersom det skapas frågeställningar och analyser utifrån det eleverna skapar genom de digitala verktygen som annars inte kommer fram.