Jimmie Nordberg

Foto Jimmie Nordberg

Jimmie Nordberg

Lucksta skola
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
 Förstelärare i pedagogiskt IT-arbete, arbetar på en f-6 skola med fokus på 4-6 inom svenska, matematik och NO. Har arbetat hårt för att utveckla skolan lärare och elever att komma igång med digitala arbetetet under några år och fick under 2018 till att eleverna i 4-6 har varsin chromebook efter att kommunen gått med i G Suite. Den klass jag arbetat med som gick ur årskurs 6 i fjol har varit pilotskola i Sundsvalls kommun.

– Jag tillsammans med Peter Blomqvist Stöde Skola arbetar även 20% för kommunen för att utvecklas det pedagogiska IT-arbetet i grundskolan. Ett arbete som nu gör att vi har G Suite och chromebooks med mera. Det nya projektet som vi är med och driver är digitaliseringen för rektorer.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– För mig handlar det om att förbereda eleverna inför framtiden. Idag ska en jobbansökan lämnas in digitalt, de betalar räkningarna digitalt osv. Därför måste vi i skolan förbereda eleverna för sin kommande vardag. Det gör vi genom att arbeta aktivt med IT på det sätt som passar eleverna där de är idag. De kan även färdighetsträna och vara aktiv i den miljö eleverna redan är aktiva i vilket gör att det känns viktigt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker att det kan ta tid, men det ger eleverna så mycket mera att det är värt den tiden. Så fort man kommit in i verktygen man vill använda sparar man tid för att det sitter i ryggmärgen. Att alltid ha möjligheterna att läsa och ge formativ bedömning när det passar mig utan att samla in böcker har varit en stor. Att kunna nå omvärlden och fundera kring det har också utvecklat både mig själv och eleverna.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir ingen större förändring då jag tycker det redan är något vi kommit igång med. Det är bra att trycka på att det är en viktig del som man inte får tappa bort i dagens samhälle. Att förstå hur det digitala styr oss och hur mycket vi kan ta del av och välja vad vi tar del av är en viktigare fråga än någonsin med det informationsflödet vi har idag.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Att träna och ta del av begrepp i många ämnen är någonting som eleverna spontant inte tycker är det roligaste, men att använda sig av Quizlet och Quizlet Live är fantastiskt. Elevernas glädje och arbetsinsats för att “vinna” mot sig själv eller läraren i begrepp är otroligt.