Robert Lindqvist

Foto på Robert Lindqvist

Robert Lindqvist

Dalslund 7-9 Burlöv
Burlöv

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 42 år och jobbar i Burlövs kommun som förstelärare med undervisning i svenska och engelska på en högstadieskola. Jag jobbar tillsammans med mina kollegor och elever för att göra eleverna redo för en värld i snabb förändring där fokus på samarbete och digitala färdigheter är verktyg för måluppfyllelse.

– Jag har ett stort intresse för ny teknik, men med fokus på hur tekniken kan effektivisera och maximera effekten av det som vi människor redan gör bra.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Vid planeringsstadiet utnyttjar jag gärna AI-verktygen för att tillgängliggöra allt material för eleverna, oavsett vilken läsförmåga eller språk de talar kan den nya klassen av verktyg skriva om texter eller skapa materialet med språkstöd för annat modersmål. Den kompensatoriska aspekten av att jobba med allt material från grunden och inte enbart individanpassat material skapar veklig differentiering i klassrummet.
– I klassrummet ska de digitala lärverktygen skapa mervärde till undervisningen och inte vara något som vi kopplar på för att underhålla. Använder jag mig av en AI-genererad VR-värld som stöd till boken vi läser ska den addera läsförståelse och förklaringar till ord och begrepp, inte vara något event som inte fyller något pedagogiskt syfte.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På skolan leder jag workshops och utbildningar i allt från Chat-GPT till slutna digitala miljöer. Dels för att säkerställa bedömning, men också för att entusiasmera kollegorna att prova och själva bli digitalt litterata. Vi använder just nu AI-verktygen och tittar på hur vi kan använda dem till vår fördel snarare än att enbart fokusera på problemen.
– I kommunen arbetar jag tillsammans med ett kommunövergripande team för att utveckla pedagogiken med hjälp av VR och skapar digitala läsvärldar för att öka läsförståelsen.

– På nationell nivå har jag deltagit i en studie tillsammans Kairos Future i Stockholm. En rapport och workshops om Kunskapsautomation och hur framtidens AI-verktyg kommer påverka framtidens arbete med fokus på lärare och lärandet.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Något som jag brinner för just nu är att skapa digitala läsvärldar där vi med hjälp av AI och VR bildsätter böcker och texter för att eleverna ska kunna besöka platsen i boken eller texten. Att skapa gemensam förförståelse samt ord och begrepp som de kan behöva för att ta till sig texten har visat sig mycket effektivt för elevernas läsförståelse men också för diskussionerna mellan eleverna i klassrummet om stoffet vi läst.

Top 4-verktyg just nu:
Chat GPT
Murf – Ai ljud-verktyg
VR – läsvärldar
VR för att guida eleverna