Sofia Johansson

Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson

Dragonskolan
Umeå

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på Dragonskolans Idrottsgymnasium, där undervisar jag många olika kurser inom idrottsämnet bland annat träningslära, styrketräning, gruppträning, mentalträning och idrottsspecialisering.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Jag tycker mycket om att arbeta med att skapa olika typer av filmer så att eleverna kan ta till sig av undervisningen med fler sinnen och varva traditionell undervisning med digital. Jag brukar jobba med att spela in material som inledning av olika ämnen eller som en sammanfattning av olika moment. Det går också bra att använda för att visa instruktioner eller tekniker som eleverna ska träna på. En liten kort film inför provet kan vara enkel att ta till sig. Ibland också bara för att väcka intresse och engagemang. Ibland lägger jag en teaser i Classroom i form av en film med ledtrådar om vad vi ska göra nästa lektion.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– En stor del i att vi lyckats arbeta mycket med digital utveckling beror på att vi har en anställd it-pedagog som är behjälplig både i och utanför klassrummet. Vi har också lyckats skapa en kultur där vi gärna delar med oss och samarbetar i olika ämnen och på så sätt väcks intresset för att hjälpas åt att utveckla den digitala undervisningen.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag tycker att Powtoon är ett roligt och enkelt sätt att arbeta med filmer. Det är lite uppbyggt som en Powerpoint och med hjälp av film så blir det mer levande. Allt från veckobrev och information om temadagar, till veckans läxa eller utmaning kan levereras genom en kort liten film via Powtoon.