Vital Kaloshyts

foto på Vital

Vital Kaloshyts

Modersmålsenheten
Vänersborgs kommun

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som modersmålslärare i ryska och ukrainska i Vänersborgs kommun och undervisar ukrainsk- och ryskspråkiga elever. ”Arbeta idag för en bättre framtid” är min slogan. Därför lägger jag stor vikt vid IT i undervisningen, samt särskild uppmärksamhet på elevens psykiska hälsa, balanserad och integrerad utveckling.

– Allt började när jag var en del av volontärteamet när de första bussarna med ukrainska flyktingar anlände till Vänersborg i början av 2022. Mina kunskaper gjorde att jag kunde hjälpa till med översättning, skolansökningar och byråkratihantering. Efter ett tag jobbade jag sedan som studiehandledare i Välkomsten med barn främst från samma familjer som jag tidigare träffat som volontär och hjälpare (antalet studenter som antogs på en gång till Välkomsten hade inte tidigare skådats de föregående åren, så detta var en större utmaning än vanligt – orsaken till detta är bland annat att i Vänersborg ligger Sveriges största asylboende). Jag fortsatte även att arbeta med samma elever läsåret 2022-2023, som moderlsmålslärare och studiehandledare, vilket gjorde det möjligt att kontinuerligt utveckla och använda SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i modersmålsundervisningen och studiehandledningen), som sedan tidigare hade utarbetats och anpassats i Välkomsten med tonvikt på långsiktiga undervisningsstrategier och ett flexibelt förhållningssätt till lärande.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– På grund av de då- och nuvarande omständigheterna för många av mina elever, där Covid-19 och kriget i Ukraina har varit och är de största utmaningarna, finns det verkligen en skillnad i kunskapsnivåer, vilket kräver ett särskilt kreativt förhållningssätt och flexibilitet.
Eftersom jag är författare och har gett ut 2 böcker i mitt hemland, är jag väl insatt i både klassisk litteratur och moderna konstverk. Detta gör att jag kan välja utbildningsmaterial som inte bara exakt matchar elevens kunskapsnivå, utan också väcker hens intresse för själva inlärningsprocessen.

– Samtidigt är det viktigt att inte vara rädd för att prova nya sätt: för vissa kommer ett spelsätt att lära sig vara särskilt effektivt, eller till och med det enda tillgängliga. För andra kan det vara produktivt att få ner sina tankar på papper. Ytterligare andra behöver en dialog som metod och följaktligen en samtalspartner för att utveckla tankar om studieämnet. Några eleverna lär sig materialet väl genom att titta på en video i en lugn miljö, följt av frågor om materialet. Som Bushido, den gamla japanska samurajkoden säger, har en samuraj inget mål, bara en väg. Faktum är att inom utbildningsområdet, efter det uppnådda målet, väntar alltid det nästa på en, så det är mycket viktigt att inte fokusera på kortsiktiga mål, utan att se ett brett perspektiv och ta hänsyn till alla befintliga omständigheter.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag försöker dela med mig av mina förhandlingsstrategier och min erfarenhet till kollegor, både personligen, i vardagliga samtal, och på APM och konferenser, så ofta som tiden och möjligheter tillåter. Det sista evenemanget där jag i form av en presentation förde fram min erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning under 2022/2023 var en konferens tillägnad modersmålsdagen som hölls av Högkolan Väst i Trollhättan. Sådana aktiviteter är ett utmärkt tillfälle att lära sig nya saker och dela med sig av sina egna erfarenheter, ställa frågor på stående fot, samtidigt som det inte kräver ekonomiska eller tidsmässiga utgifter, och ökar specialisters deltagande och engagemang.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– I fortsättningen av det som redan sagts kan jag tillägga att i lärande är det viktigt att gå längre än att bara absorbera information och återberätta den. Det är viktigt att resonera kring det. Sålunda finner ett antal elever den klassiska ukrainska och ryska litteraturen av sådana erkända författare som Sjevtjenko, Gogol och Dostojevskij intressanta. Andra, tvärtom, föredrar moderna filmer och verk ifrån spelindustrin, som det berömda datorspelet Minecraft. Det kan också vara en källa till kunskap, eftersom det ger material för att diskutera och jämföra verk av olika genrer och utgivningsår. Genom att observera konst i utveckling kan en elev alltså inte bara berika sin egen kunskap och tänkande, sin argumenterande förmåga och kunskap om historien, utan också hitta något som kommer att generera eld i hjärtat och ge honom eller henne en oändlig källa till energi och passion för livet. Så föds en synergi som går utanför skolan och som fortsätter att ge incitament till självständig utveckling.

– Eleverna befäster bland annat sina kunskaper i olika online-quiz. Ett annat sätt som hjälper till att stimulera lärande är att använda Chat GPT. Eleverna gör dock inte bara en förfrågan till AI med uppgiften att skriva en recension av ett verk eller ett givet ämne. Det centrala är att eleven efter förfrågan bjuds in att komplettera AI-gjorda texten med detaljer som är viktiga enligt hens uppfattning och att korrigera där eleven anser det nödvändigt. På så sätt kan eleven bekanta sig med olika exempel på utvecklade, komplexa litterära texter, men lär sig att eftertänksamt och noggrant använda virtuella verktyg och så att säga samarbeta med artificiell intelligens, skapa en intellektuell produkt i samarbete med algoritmen. Det bör tilläggas att många moderna författare och spökskrivare redan har bemästrat detta hybridsätt att skriva texter, vilket tyder på att en sådan färdighet kommer att efterfrågas inom en snar framtid, och sannolikt kommer att bli en del av den nya verkligheten. Detta är väldigt viktigt eftersom det ger större framtidsutsikter och en bättre framtid, som nämnt i början, för oss alla, eller hur?