Théreés Eklund

Foto Therees Eklund

Théreés Eklund

Utbildning Silverdal
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Ma/No-lärare, IKT-pedagog, Mattehandledare, författare Natur & Kultur samt precis startat ett bokprojekt med Majema
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att jobba med elevernas digitala litteracitet. Vi måste skapa elever som inte bara ser ett problem utan kan ta sig an det och lösa det. Så hur gör vi det? Fokusera på att se eleverna som skapare och koppla in företag i processen.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen har dramatiskt minskat min arbetsbörda då hälften är vunnet av att eleverna arbetar på arenor de hanterar.
Jag kan lättare göra bedömningar och ge snabb återkoppling då eleverna arbetar på gemensamma plattformer.

Eleverna håller i elevledda IKT-lektioner för lärare och andra vuxna varannan vecka. Självförtroendet hos elever och kompetensutveckling för oss vuxna, gratis. Nu har vi även lektioner på Google Hangout – välkomna!