Sverker Ahrent

Foto Sverker Ahrent

Sverker Ahrent

Ystad Gymnasium
Ystad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Sedan många år är jag matematik- och fysiklärare vid Ystad Gymnasium, där jag guidar naturvetare till bättre vetande.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna säger att de upplever mindre stress; mindre läxor; effektivare, roligare och överblickbart lärande; mer tid till diskussioner; direkt respons; mer samarbete; enkel väg till repetition och de tycker det är bra att spara papper. Inte minst kan vi visualisera komplex matematik för ökad förståelse.

Eleverna kan alltid känna att de arbetar med uppgifter på sin nivå när individualisering av övningarna kan automatiseras.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Från att vara mest föreläsare och handledare, till att vara mer ledare och inspiratör. Det finns mycket större utrymme att levandegöra matematik, att utmana, diskutera och fundera tillsammans.

Det blir enklare, snabbare och effektivare att göra kunskapsutvärderingar. De digitala tjänsterna ger möjlighet att snabbt uppmärksamma elever med svårigheter.