Susanne Niemi

Foto Susanne Niemi

Susanne Niemi

Laestadiusskola
Lapplands gymnasiumn, Pajala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är vårdlärare och specialpedagog, arbetar med fjärrundervisning på Lapplands gymnasium med bland annat psykiatri och på Laestadiusskolan i Psykologi samt tillhör elevhälsoteamet på skolan som specialpedagog
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får en helt annan möjlighet att anpassa lärandet efter sina egna behov. IT stöd kan öka elevernas möjligheter att nå framgång i sitt lärande genom möjlighet till variation av stöd, ljud, videoinspelningar, interaktiva övningar som kan upprepas och ge direkt respons bland annat.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min roll har blivit mer komplex genom att erbjuda eleverna samma fakta fast på olika sett och nu anser jag att min roll handlar om att avdramatisera tekniken och lyfta fram pedagogike