Stina Björnström

Foto Stina Björnstrom

Stina Björnström

Lapplands gymnasium
Lapplands gymnasium, Kiruna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Matematik och fysiklärare sedan 35 år. Jobbar för närvarande med undervisning i matematik samt med digital pedagogisk utveckling på mer övergripande nivå på skolan.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag illustrera matematiken på ett dynamiskt och tydligt sätt. Elevernas förståelse fördjupas därmed. De får även själva använda matematiska verktyg för att upptäcka nya samband, vilket befäster kunskaperna.

Digitala verktyg ger goda möjligheter att arbeta formativt. Eleverna kan kontinuerligt följa sin egen kunskapsutveckling och stimuleras att arbeta vidare med kunskapsområden och förmågor som ännu inte satt sig.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är mycket tidskrävande att bygga upp material. Jag upplever dock att det är värt denna tid då det leder till att arbetet blir mer stimulerande.
Det hjälper mig att bygga en bra struktur och ger mig möjlighet att ge eleverna feedback på ett mer effektivt sätt. Min strävan är att på detta sätt öka måluppfyllelsen.
Jag lär mig nytt hela tiden, mitt arbete har blivit mer dynamiskt.