Sveriges lärarkår ställde inte in – de ställde om

Foto Mikael Svensson, SKL

– Vårterminen var ingen annan lik och skolan ställdes inför stora förändringar, både på kort och på lång sikt. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, förstår att skolans huvudmän, skolpersonal och elever hade och har en utmanande situation och Sveriges lärarkår ställde inte in, de ställde om till digitalt på en enda dag. Situationen var och är påfrestande för lärare och därför är SKR glada att Guldäpplets särskilda pris går till Sveriges alla lärare.

Mikael Svensson
programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner , och medlem av Guldäpplets jury.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare