Skolans digitalisering drivits på i en takt som saknar motstycke

Foto Henrik Rentsch

– Situationen under pandemin har drivit på den digitala utvecklingen i en takt som saknar motstycke i hela samhället, så även i skolans värld. Vi ser med glädje hur lärare och elever upptäcker fördelarna med att arbeta digitalt och även hur leverantörerna har lyckats utveckla sina lösningar efter nya förutsättningar och önskemål. Guldäpplets särskilda pris är därför mer betydelsefullt nu än någonsin tidigare då det uppmärksammar och sprider goda exempel i lärarkåren.

Henrik Rentsch, vd Netsmart, och medlem av Guldäpplets jury

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare