Juryns Särskilda Pris till alla Sveriges lärare

Nu firar vi Sveriges lärare för deras insatser, engagemang, kompetens och kreativitet i mötet med pandemin. Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare!

Det är ett speciellt år i år. Lärare runt om i landet har visat en imponerande förmåga att anpassa undervisningen och bemästra situationer med allt från undervisning helt digitalt till kombinationer av undervisning i klassrummet och online. Nu hyllar vi de fantastiska insatser som lärare och skolor gjort i år, byggt på den grund som lagts under många års arbete med infrastruktur och digital skolutveckling. 

I år har Guldäpplets jury beslutat att juryns Särskilda Pris tilldelas alla Sveriges lärare ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

foto Peter Becker

– Guldäpplets jury vill hylla den samlade lärarkåren och utdelar därför årets Särskilda Pris till hela den lärarkår som mött utmaningarna med nya arbetssätt inklusive digitala stöd för eleverna, både i klassrum och på distans, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury. 

– Runt om i världen stängde man ner skolor och undervisning. I Sverige ställde man om. Distansundervisning på gymnasiet från en dag till en annan och undervisning under exceptionella förhållanden i grundskolan hela våren. Världsklass och värt alla priser i världen! Det säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, och prisutdelare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2020.

Guldäpplets dag
Guldäpplejuryns Särskilda Pris delades ut på Guldäpplets dag den 26 oktober 2020, ett öppet evenemang där alla Sveriges lärare inbjöds digitalt. Samtidigt delades Lärarpriset Guldäpplet ut. Och årets finalister Emelie Hahn, Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson samt Linda Bjällerstedt och Sara Bergström reflekterade kring digitala arbetssätt och metoder tillsammans med de tre forskarna Åke Grönlund, Susanne Kjällander och Staffan Selander.

Här kan du ta del av Guldäpplets dag i efterhand
Första delen med pristagarnas seminarier – i år med forskare som samtalspartners. 
Här ger årets finalister till lärarpriset Guldäpplet exempel på hur de arbetar och diskuterar arbetssätt och metoder tillsammans med tre forskare.
Andra delen med prisutdelning – och hemlig gäst.
Prisutdelning och firande av pristagarna till lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns särskilda pris

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 – detta får pristagarna
Diplomen kan hämtas här

• Pristagarna, alla Sveriges lärare, erhåller Guldäpplejuryns diplom. Diplomet finns tillgängligt för egen utskrift och med möjlighet att fylla i sitt eget namn, efter prisutdelningen den 26 oktober.

• Pristagarna erbjuds även deltagande i digitala Guldäpplets dag, den 26 oktober i gott sällskap, med pristagarna och tre forskare

• En serie temaspecifika Guldäpplewebbinarier, preliminärt varje onsdag kl 16 med start vecka 45.

• Och att medverka i den fortsatta årliga nominerings- och seminarieverksamheten kring utmärkelsen Guldäpplet, vilken syftar till professionens kunskapsbildning och skolans utveckling.

Om Guldäpplejuryns Särskilda Pris
Priset delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. I år har juryn beslutat att dela ut priset till alla Sveriges lärare. 

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners 2020 är Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur och Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen, grundare och koordinator. Juryn består av de två senaste årens pristagare, en representant för vardera partner samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.