Digitaliseringspedagogerna, förskolan i Motala

foto Digitaliseringspedagogerna i Motala

Digitaliseringspedagogerna

förskolan
Motala

Presentation

På bilden från vänster övre raden: Therese Berglund Gryvik, Marianne Sjöö Laisio, Jessica Mårdenfalk Hoppe, Gordana Novakovic och Tom Turesson.

Förskolan i Motala kommun har under de senaste fyra åren arbetat utifrån en tydlig linje för hur digitaliseringen ska implementeras i förskolan. Fem viktiga komponenter i det arbetet är de centralt tillsatta digitaliseringspedagogerna. Det är förskollärare som har ett riktat uppdrag på 20% vardera och övrig tid arbetar de som förskollärare i utbildningen. Förskolan i Motala kommun är indelad i fem oråden och varje område har en digitaliseringspedagog. De fem digitaliseringspedagogerna har gemensam tid varje vecka och det har varit en viktig förutsättning för att de ska kunna samverka och utveckla digitaliseringen i förskolan. Tillsammans är de nominerade till Guldäpplet 2020.

Gordana Novakovic
Jessica Mårdenfalk Hoppe
Marianne Sjöö Laisio
Therese Berglund Gryvik
Tom Turesson