Gabriela Petre Broman

foto Gabriela Petre Broman

Gabriela Petre Broman

Hagalidskolan
Staffanstorp

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Före detta språklärare som bytte bana mot bättre vetande och utbildade sig till MaNO -ärare. Jag jobbar med minimänniskor på högstadiet och med mycket kompetenta kollegor. Osäker på vilka av dessa jag gillar mest. Dessutom eTwinning ambassadör.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I mina ämnen gör simuleringar och dynamiska undervisningsmetoder en stor skillnad när det gäller att förstå ett annars ganska abstrakt ämne för såväl svenska elever som för elever med annat modersmål. IT förstärker språket och lyfter kunskaperna.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag minns inte en tid när dessa inte fanns i mitt arbete. Satsningen på 1:1 för ett tag sedan har öppnat en värld av möjligheter. Av mig krävs att jag är öppen för nyheter, följer sociala medier, testar nya verktyg i undervisningen, våga lyckas såväl som misslyckas. Under senaste åren har jag dessutom jobbat med internationella projekt med Europa i mitt klassrum.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Otroligt svårt att välja med tanke på att det finns något för alla syften och förmågor. Men en stor favorit i Matematik är Geogebra, ett dynamiskt sätt att undersöka till exempel sambandet mellan area och omkrets, eller bevisa vinkelsumman i en triangel. I NO älskar jag simuleringarna från Phet University of Colorado. De stärker all teori och praktiskt arbete, se hur partiklarna beter sig i ballongerna vi just gnuggade mot håret för att resonera kring statisk elektricitet, ”bygga atomer” och molekyler, se hur ljuset bryts i olika medier.