Lena Landberg Lillqvist

Foto på Lena Landberg Lillqvist

Lena Landberg Lillqvist

Järfälla Gymnasium
Järfälla

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat inom gymnasieskolan i drygt 28 år, 15 år i Stockholm stad och 13 år i Järfälla. Just nu är jag programlagsledare för Ekonomi- och jurdikprogrammet vid Järfälla gymnasium och de kurser jag företrädesvis undervisar i är Företagsekonomi, Marknadsföring samt Entreprenörskap och företagande (UF).

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen
– Att använda digitala verktyg i min undervisning är något vi gör dagligen som ett komplement till ordinarie undervisningslitteratur. I kurserna faller det sig naturligt att använda ett flertal programvaror där eleverna får öva bland annat presentationsteknik och arbeta med layouter. Vi har ett mycket nära samarbete med lokalt näringsliv och PWC Include, där eleverna arbetar med olika case som utmynnar i mycket fina digitala presentationer i samband med att de redovisar sina arbeten. I kursen Entreprenörskap och företagande läser eleverna UF (www.ungforetagsamhet.se) och lär sig starta, driva och avsluta ett företag sitt sista år på gymnasiet. En mycket uppskattad och kreativ kurs där digitala verktyg används mycket flitigt. De framställer bland annat marknadsföringsmaterial, visitkort, affärsplaner, material till sociala medier, animerade presentationer. Alla utmanas på olika nivåer utifrån förkunskaper och ambitionsnivå.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– All personal på skolan arbetar med digitala hjälpmedel i undervisningen och använder olika hjälpmedel på olika sätt anpassat till kurserna som eleverna läser.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Exempelvis kan digitala hjälpmedel vara bra för elever som upplever svårigheter i samband med presentationer. De kan framställa snygga, tilltalande underlag som tar fokus från dem själva i en pressad situation och de upplever trygghet i att använda digitala hjälpmedel.