Nils-Petter Norlin

Foto på Nils-Petter Norlin

Nils-Petter Norlin

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Nominerad tillsammans med Emma Wännman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är ämneslärare i historia och engelska på Dragonskolan i Umeå.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– De senaste sex åren har jag och min kollega Emma Wännman hittat nya sätt att levandegöra historia med hjälp av 3D-skrivare. Vi upplevde att en av ämnets utmaningar varit att göra historia lättare att relatera till för eleverna i dag. Här har 3D-skrivare kommit till stor hjälp. Genom att skriva ut historiska föremål som museer runtom i världen skannat in och ta med dem in i klassrummet kommer det förflutna eleverna lite närmare.

– Vi har dessutom konstruerat ett par klassrumsspel där eleverna får inta roller som historiska personer där de aktivt får fatta beslut som varit avgörande för historien. Även där har 3D-skrivaren som verktyg kommit till användning eftersom vi kunnat skapa spel-komponenter som exempelvis miniatyrer av ångdrivna fabriker från den industriella revolutionen. Tack vare dessa digitala verktyg har vi skapat analog undervisning som gjort eleverna mer nyfikna på vårt ämne.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Fyra gånger per år ordnar vi med historiska utställningar för att synliggöra vårt ämne på skolan. När de historiska föremålen inte är ute på utställning finns de tillgängliga i vår gemensamma materialbank med över femtio föremål som skolans lärare kan använda sig av.

– Vid sidan om har vi även skrivit ut föremål till religionsämnet. Vi har även återskapat ett par historiska klassrumsspel, vikingaschacket hnefatafl och spelet från Ur, som går att låna på skolans bibliotek.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Att sätta fysiska föremål i händerna på en elev skapar engagemang, men ersätter inte ordinarie undervisning. Det är ett komplement och ett verktyg som väcker nyfikenhet. 3D-skrivare har aldrig varit billigare och enklare att använda. Jag hoppas därför att fler kommer att utforska teknikens möjligheter. Varför exempelvis inte ta med tredimensionella anatomiska modeller till idrotts-, biologi- eller naturkunskapsundervisningen, låta eleverna bygga pussel med syntaktiska pussel i svenskan eller engelskan eller varför inte rekvisita till en debatt i samhällsvetenskap?

Om andra historielärare är intresserade kan jag tipsa om följande öppna bibliotek av historiska föremål:
Inskannade föremål från Historiska museet
Inskannade föremål från British museum
Inskannade fossiler (många tidiga hominider), från Africanfossils.org
Ett stort bibliotek av 3D-filer