Möt Guldäpplets jury 2020

Vilka är det som sitter i Guldäpplets jury och utser pristagarna? I år, 2020, består juryn av 22 personer, som ägnar delar av sommaren åt att läsa och reflektera kring årets alla nomineringar. Den pedagogiska kompetensen är hög i juryn, de allra flesta är eller har jobbat som lärare, några också som rektorer och förvaltningsledare.

De två senaste årens pristagare, även mottagarna av Guldäpplejuryns särskilda pris, är samtliga medlemmar i juryn.

–  Att sitta i Guldäpplets jury och är en möjlighet att få ytterligare inblick i allt fantastiskt utvecklingsarbete inom digitalisering som sker runtom i skolorna i Sverige. Förutom att det är otroligt givande fortbildning för mig, mina kollegor och elever känns det fint och inspirerande att vara med och lyfta fram nytänkande lärares arbetssätt inom skolan och därigenom ge dem chansen att sprida sin kunskap vidare, säger Johan Sköld, lärare i Forshaga och Guldäpplepristagare 2019.

Två offentliga aktörer finns med bland partners och har representanter i juryn, Sveriges Kommuner och Regioner samt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Båda har varit partners i Guldäpplet sedan 2012.

– Jag ser det som väldigt viktigt att få lyfta de duktiga lärare som utvecklar och förbättrar undervisningssituationen för våra elever med hjälp av IT. Genom att använda IT så kan vi göra skolan mer likvärdig och förståelig. De nominerade lärarna och bidrar på ett värdefullt sätt till detta. Genom att sitta med i juryn lär också jag mig av de nominerade lärarna som arbetar med nya processer med stöd av digitala verktyg och resurser, säger Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Båda lärarfacken är partners i Guldäpplet sedan 2006 och medverkar i juryarbetet.

– Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som genom en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund Stockholm och medlem i förbundsstyrelsen.

– Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet.

Guldäpplet har också leverantörer som partners, i år fyra stycken. Netsmart, partners sedan 2012, Gleerups, som blev partner 2013, Studentlitteratur som kom med 2016 och ILT Inläsningstjänst sedan 2018.

– Sveriges konkurrenskraft internationellt är beroende av att vår utbildning ligger i framkant när det gäller att kunna tillämpa digitala verktyg. Att uppmuntra och stimulera de pedagoger som med initiativkraft och nytänkande bidrar till att höja kvaliteten inom utbildning känns för mig extra viktigt. Ibland får man också idéer och uppslag som kan tas tillvara inom den egna verksamheten, säger Henrik Rentsch, CEO/CINO, Netsmar

Två tidigare pristagare är permanenta medlemmar i juryn. Ulrika Jonson, pristagare 2014 och Jenny Edvardsson, pristagare 2015.

– Guldäpplet är en viktig del i det nationella kollegiala arbetet för att förverkliga den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet med fokus på kvalitet och tillgänglighet i undervisning och lärande i samtliga skolformer. Och som medlem i juryn får jag förmånen att lära mig mycket av fantastiska lärare och andra verksamma inom lärande och utbildning. Att ta del av och sätta sig in alla nomineringar gör att jag lär mig oändliga mängder om olika sätt att arbeta med och olika sätt att tänka runt digitalisering av skola och utbildning, säger Ulrika Jonson.

Arbetet med Guldäpplet koordineras av stiftelsen DIU, var ordförande Peter Becker, som var initiativtagare till Guldäpplet, också är ordförande i juryn. Alla medlemmar i juryn möter du här på webben och du kan också läsa om vad varje jurymedlem anser vara det bästa med att sitta i Guldäpplets jury.

Möt Guldäpplets jury