IKT-nätverket Förskolan, Södertälje

foto grupp i trappa

IKT-nätverket Förskolan

Södertälje kommun

 

 

Presentation

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun. 

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– IKT-nätverket Förskolan i Södertälje är ett kollegialt team som arbetar med kvalitet i undervisningen med stöd av digitalisering i den kommunala förskolan. I nätverket ingår representanter från samtliga Södertäljes förskoleområden.

Hur arbetar ni för att utveckla barnens digitala kompetenser och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– En viktig faktor för IKT-nätverket är en likvärdig grund, att barnen i Södertäljes förskolor möts av väl genomtänkta digitala miljöer och erbjuds digitala verktyg anpassade till verksamheten. Att ge barnen möjlighet att leka, upptäcka och att vara medskapare i det undersökande arbetssätt som genomsyrar förskolorna i kommunen.

– IKT-nätverkets gemensamma arbete ger barnen i förskolan förutsättningar att ta till sig kunskap och kunnighet på flera sätt med stöd av de digitala verktygen. Målet är att bidra till att barnen i förskolan ges förutsättningar att bli anställningsbara medborgare när de går ut gymnasiet.

Hur arbetar ni på för att få med kollegor på alla förskolorna på den digitala resan?
– Förskolorna i Södertälje har ett utpräglat nätverksarbete där de delar med sig av sina erfarenheter och nätverkar kring likvärdighet i förskolorna.

– IKT-nätverket Förskolan har under åren arbetat systematiskt med att på olika vägar stötta personalen på kommunens förskolor för att lägga en bra bas till vad barnen i förskolorna ska ha lärdomar kring utifrån ålder. Vi har bland annat skapat instruktiva filmer kring användningen av de olika digitala verktyg och tjänster som vi använder i Södertälje förskolor, samlat och spridit goda exempel på lyckade projekt mellan de olika förskoleområdena.

– För att alla förskolor ska ha en gemensam grund har IKT-nätverket tagit fram handledande dokument för förskolorna: Digitalitet i förskolan ett gemensamt dokument för Södertälje förskolor som pekar på en gemensam lägsta nivå vad gäller material, kompetens och användning i Södertälje förskolor. Så får vi det att funka, goda exempel från verksamheten som visar hur användandet av tekniken kan se ut i praktiken och ett gemensamt dokument med information till vårdnadshavare om vad digitalisering i Södertälje förskolor innebär.

Bild: Delar av IKT-nätverket Förskolan, från vänster: Mikaela Hynninen, Jennie Strömvall, Ellinor Hallerström, Jessica NilssonMalin Hellsén, Eva Östblom, Mariam Kourie, Frida Hansson, Susanne Ivarsso, Amanda Hällqvist, Mirjam Lindberg, Foto: Karin Lyåsen/Södertälje kommun

Se också personliga presentationer:
Amanda Hällqvist
Anna Thunstam
Claudia Odell
Ellinor Hallerström
Eva Östblom
Frida Hansson
Jennie Strömvall
Jessica Nilsson
Jessika Hellsén
Malin Hellsén
Mariam Kourie
Mikaela Hynninen
Mirjam Lindberg
Rebecca Backholm
Sara Helin
Susanne Ivarsson
Tina Langevik