Åke Grönlund – ny medlem i Guldäpplets jury

Åke Grönlund
Guldäpplet fyller femton år: Juryn utvidgas och får forskarkompetensNär Guldäpplet nu fyller femton år utvidgas partnerskapet med Statens medieråd och Studentlitteratur och samtidigt tillförs juryn forskarkompetens med professor Åke Grönlund, Örebro universitet.Vilken betydelse har ett professionspris som Guldäpplet för dig? – Det är bra att det finns priser som ger stimulans och lyfter fram lärare som är innovativa i klassrummet med sina elever. Vi vet också att hur man använder digitala verktyg är ingen självklarhet. Guldäpplet hjälper till att sprida goda exempel från lärare som utvecklar sin undervisning med digitala verktyg.Vad hoppas du bidra med i juryarbetet? – Jag representerar forskningsperspektivet i juryn och kommer särskilt att titta på hur de nominerade följer upp sin undervisning. Kan man visa upp någon vinst för eleverna med ett förändrat arbetssätt? Lär sig eleverna mer? Finns det en systematik i uppföljningen? Det är frågor som intresserar mig.Guldäpplets jury består av de två senaste årens Guldäpplepristagare samt företrädare för samtliga partners. I samband med femtonårsjubileet får juryn förstärkning av två nya partners, Statens Medieråd och Studentlitteratur, samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners från och med i år är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinatorSe http://www.diu.se/guldapple