Micke Kring: Vi skapar arenor där eleverna kan verka

Foto Micke Kring

JURYNS SÄRSKILDA PRIS 2015:

– Skolan ska spela roll. Det är så mycket mer än bara kunskaperna som har betydelse, det handlar också om värdegrund och demokrati. På Årstaskolan skapar vi arenor där eleverna kan verka även utanför skolans väggar.

För Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015 är det viktigt att eleverna och deras arbete tas på allvar och att de får visa sina arbeten och sina tankar för en större publik än den egna läraren.
Årstaskolan, en F-9-skola, i Stockholm har gjort sig känd som en innovativ skola som prövar nya former för att utveckla elevernas lärande. En del i detta är det trendsättande arbetet med att skapa publika mötesplatser på nätet för att synliggöra både elevera och lärares arbete i nya sammanhang. Ett arbete där Micke Kring spelar en avgörande roll med sina kunskaper kring att bygga och hantera olika webbtjänster. Men själv påpekar Micke Kring att det handlar om ett lagarbete där lärare och andra på skolan tillsammans utvecklar idéer som sedan prövas.

– Min roll är som möjliggörare för andra. Det är där jag trivs bäst och har möjlighet att jobba hårt och fokuserat på det som gör skillnad, säger Micke Kring.

Förändring tar tid
Många tycker att det går långsamt med digitaliseringen av skolan, Micke Kring menar att förändring måste få ta tid.

– Jag har varit med ganska länge och jag tycker fortfarande att vi är i början av en utveckling. Men nya arbetssätt innebär en stor omställning. Det måste få ta tid. Förändring tar tid, säger Micke Kring.

När Micke Kring berättar om sitt eget arbete återkommer han ständigt till kollegorna på skolan, att nya idéer uppkommer i ett samspel och att det på skolan finns ett utrymme för att testa nya idéer.

– Man måste chansa och testa lite för att veta vad som fungerar. Det är många idéer som hamnar i papperskorgen också.

På många sätt är Micke Kring unik i skolsverige, det är inte många skolor som i dag har en person, som inte samtidigt är undervisande lärare, med kunskapen att bygga och underhålla webbplatser, skolan har sina webbtjänster på en egen server, men det går att med relativt enkla medel komma långt, menar Micke.

– Jag bygger egentligen allting på WordPress. Och det behöver inte vara stort och flådigt.

Kollegial träning och lärande
Många av Årstaskolans projekt handlar om att synliggöra elevernas arbete, men i ett av de senaste projekten handlar det istället om det kollegiala lärandet. Micke Kring och hans kollegor arbetar med att bygga upp en digital plattform, Looper, för kollegial träning och delande. Det bygger på att lärare spelar in hela eller delar sin lektion, lägger upp den i ett forum, delar med kollegor, ger feedback till kollegorna och reflekterar själv kring sin egen och kollegornas undervisning.

Lärare är inte vana att spela in sig själv på film och ge och ta emot reflektioner kring hur man undervisar, påpekar Micke Kring. Och som många av de idéer som tas fram på skolan testar man även denna plattform i mindre grupper, loopar, på skolan. Men Micke Krings drömscenario är att lärare från hela landet kan se, lära och dela med sig av sin undervisning till varandra.

– Tänk hur många lärare som jobbar på mindre skolor, med få kollegor. De kan ha ett utbyte och reflektera kring sin undervisning med andra lärare via en digital plattform. Man måste bara våga.

Text: Carina Näslundh
e-post: carina@diu.se

Länkar
Några av de webbtjänster Micke Kring byggt upp i samarbete med kollegor på Årstakolan
Kunskapshubben, Årstaskolans webb-tv-saj: plejtv.se
Bibblis, Årstaskolan e-bibliotek där eleverna är författarna: bibblis.se
TalasomTed, elevernas egna Tedtalks: talasomted.se
Micke Krings egen webbplats där han frikostigt delar med sig av tips ochguider kring webbpublicering i olika former: mickekring.se