Bokbloggen 
– ett pedagogiskt lyft

Foto Martin Fernström och Josef Sahlin

Läs en bok, skriv en recension, lämna in, få en bedömning. Konceptet är inte nytt. Martin Fernström, lärare på Årstaskolan i Stockholm och en av årets vinnare av Guldäpplet, flyttade ut bokrecensionerna till nätet. Till en bokblogg. Det blev ett lyft för både Martin och hans sjätteklass. Eleverna skriver mer än förut, läser varandras inlägg, kommenterar och kommenterar igen. Martins jobb har underlättats. Och det var lätt att komma igång.

– Jag kan ingenting om datorer, men det här är enkelt, säger Martin Fernström med stort eftertryck när vi träffas för att prata om den bokblogg Martin skapat tillsammans med sina elever. Och det är verkligen tillsammans. Bloggen har över 300 inlägg och av dem står Martin för ungefär 30.

Grundkonceptet för Årstabokblogg är enkelt. Eleverna väljer en bok de själva vill läsa och har fem veckor på sig att läsa boken. Varje vecka publicerar Martin en uppgift på bloggen. Det kan handla om att i ett blogginlägg beskriva bokens huvudperson eller bokens tema, eller att läsa och kommentera klasskamraternas inlägg och komma med konstruktiv kritik. Den sista veckan skriver eleverna en recension av den bok de läst. Sedan väljer de en ny bok och processen börjar om från början.

– Bokrecensionen är en av de allra äldsta lärartraditionerna. Att flytta ut den på internet var ett lyft. Vi började väldigt basalt och jag förstod egentligen inte från början vilken potential det fanns i det som egentligen är ganska simpelt.

Lära av varandra
Att skriva på en blogg på internet är att publicera sina arbeten för en hel värld. Det i sig påverkar elevernas skrivande. Men det som kanske påverkat än mer är att Martins elever läser varandras inlägg, reflekterar kring dem, skriver kommentarer, ger konstruktiv kritik och lära av varandra. En typisk uppgift från Martin kan se ut så här: Kommentera 10 kompisars inlägg, ta gärna gamla recensioner eller liknande. Det behöver inte vara det nyaste.

– Förstår du hur många kommentarer alla får på sina texter, säger Martin. I stället för att de får en kommentar av mig får de många kommentarer av sina kompisar, jag skulle aldrig kunna ge så mycket feedback. Och de övar sig hela tiden på att ge juste konstruktiv kritik till sina kompisar.

–Alla har blivit stärkta av att få positiv feedback från sina kompisar. Om 20 stycken skriver att du gjort en bra recension blir du starkare.

Någon gång har det hänt att Martin plockat bort ett inlägg som elever gjort, men då har det handlat om diskussioner som spårat ur och börjat handla om annat än böcker och texter. Det har också inneburit bra diskussioner kring vad bloggen ska användas till, och många samtal kring hur man ger konstruktiv kritik.

–Det är inte Idoljuryn som ska vara förebild i hur man ger kritik till någon. Här handlar det om att vara juste och konstruktiv mot sina kompisar. Det här är livskunskap varje vecka.

En annan bonus med bokbloggen

insåg Martin efter ett tag. Allting finns kvar. Det blir en levande dokumentation av det arbete klassen gjort. Och det går att gå tillbaka både till sina egna och kompisarnas inlägg och reflektera igen kring det man gjorde för kanske ett halvår sedan.

– Det är inte så lätt att gå tillbaka i en läxpärm. Nu ger jag uppgifter där eleverna får kolla bakåt både på sina egna och kompisarnas texter, och det är så lätt.
Eleverna lär också av varandra genom att titta på hur de andra skriver.

– Jag kan säga till eleverna att titta på hur någon annan gjort som skrivit till exempel en bra beskrivning av en karaktör. Och så kan eleverna använda varandras texter, genom att citera och tala om vem de har tagit texten ifrån.

Underlättar lärarjobbet

Martin återkommer hela tiden till att det är lätt och enkelt med bokbloggen. En av de saker som blivit enklare är också Martins egen läraradministration. Det blir inga papper att hålla reda på när alla publicerar sina arbeten i bloggen, vilka uppgifter eleverna ska jobba med finns också på bloggen.

– Och jag ser på bloggen om eleverna gjort läxorna. Det är ingen som kan komma undan det. Och varken jag eller eleverna kan skylla på papper som kommit bort. Allt finns på bloggen.

Martin är inte särskilt intresserad av att sätta sig in i tekniken, han vill använda den på ett sätt som underlättar lärarjobbet och samtidigt ligger i tiden.

– Det är hederlig gammal lärarkompetens det handlar om. Ingen använder väl griffeltavlor i dag? Genom bloggen har Martin och hans elever lärt känna varandra på ett annat sätt. Elever som är tysta i klassen kan vara uttryckfulla på bloggen.

– Jag ser nya sidor hos eleverna hela tiden och vi lära alla känna varandra bättre. Tonen på bloggen är personlig, men vi är inte privata. Det är vårt digitala klassrum.

– Och det är fantastiskt bra på utvecklingssamtalen. Allt finns ju samlat och både jag, föräldrarna och eleven kan titta igenom materialet. Eller tänk när jag ska lämna över en elev till en annan lärare, då kan jag hänvisa till vad eleven skrivit på bloggen. Det finns dokumenterat och tillgängligt.

Webbstjärnan och WordPress

När Martin Fernström startade bokbloggen gick han och klassen med i Webbstjärnan, .SE:s initiativ och tävling kring att publicera skolarbeten på nätet.

Webbstjärnan tillhandahåller en domänadress och verktyg för internetpublicering i form av till exempel blogg, med bloggverktyget WordPress. Och Martin uppmanar alla att gå med i Webbstjärnan.

– Då får man hjälp att komma igång. Lära sig WordPress, dom ordnar allt med domän och webbhotell. Det är jättebra, men jag tycker att de skulle ha en egen tävlingskategori för bokbloggar.

WordPress, som är ett av de mest populära webbverktygen har också en bra hantering kring vem som kan publicera vad på bloggen. Martin själv är administratör av bloggen, alla elever har egna konton som författare. Det innebär att de kan publicera sina inlägg själva, men inte komma åt bloggens grundinställningar.

Martin har valt att moderera kommentarer utifrån. Det innebär att inom klassen kan alla kommentera varandras arbeten, men till exempel föräldrars kommentarer måste godkännas av Martin först.

– Det är ett val. Det finns föräldrar som skulle göra det jättebra, men det finns också elever som aldrig skulle få en kommentar av sina föräldrar. Så bloggen är för lärare oh elever att skriva i, alla andra kan läsa.

Hög datortäthet
– inget krav
Årstaskolan är en rätt ordinär skola när det gäller datortäthet. Men att inte alla har tillgång till dator hela tiden är inte ett hinder, menar Martin. Det finns datorer i datorsal och biblioteket att använda, en del elever har med sig egna bärbara datorer som de kopplar upp mot skolan trådlösa nät, de flesta elever har mobiltelefon eller andra handhållna enheter de kan använda. Det går ju att skriva för hand, fotografera av texten och ladda upp den via mobilen.

– Eleverna ser det inte som ett hinder att vi inte har en massa datorer i klassrummet, det går alltid att fixa.

Många, men inte alla elever har också dator hemma. Martin brukar uppmuntra eleverna att skaffa en datorkompis, som har dator hemma.

– Det ska inte spela någon roll om man har egen dator, och det är bra för eleverna att se att man kan ha det olika.

Denna termin är Martin pappaledig. Men tankarna kring hur bloggen som verktyg kan utvecklas går han och funderar över. Nästa steg är att hitta former för en blogg i matte och NO där eleverna kan titta på och diskutera varandras idéer och lösningar.

Text: Carina Näslundh


carina@diu.se

Årstaskolans webbplats: www.arstaskolan.se

Webbstjärnan: webbstjarnan.se