Guldäpplepodden med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Foto Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg med Jenny Edvardsson

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg samtalar med Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristiansstad och andrapristagare till Guldäpplet 2015.