Förskolan: Fantasifröknarna förenar drama och digitala verktyg

Foto på Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare Västerås

NOMINERADE 2017:

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås och nominerade till Guldäpplet 2017, har utvecklat ett arbetssätt där de förenar drama och it, analogt och digitalt.

– Grunden i vårt arbetssätt är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande och sig själva genom att levandegöra verksamheten med hjälp av drama och IT. Där kan vi mötas och ge barnen de verktyg de behöver för att själva utveckla och förnya sitt lärande. På vår avdelning är lärplattan ett utvidgat verktyg och den har en roll i barnens vardag, säger Linda Bjällerstedt och Sara Bergström.

På Bjurhovdasmyckets förskola arbetar man tematiskt – årsvis. Årets tema är barnkonventionen. För Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, alias Fantasifröknarna, innebär det att de en gång i veckan byter skepnad. Som superagenterna S och L drar de på sig perukerna, laddar Ipaden, ställer in agentrösterna och ger sig ut på spaning i barnkonventionen tillsammans med barnen i åldern 2-5 år.

– Vi tror på ett upplevelsebaserat och lekfullt lärande och vill att barnen ska känna att de är med från topp till tå. Vi använder alla estetiska ämnen, drama, musik, rörelse och digitala verktyg, säger Linda.

– Att arbeta med drama gör att vi kan jobba med viktiga frågor på ett lekfullt sätt med barnen, säger Sara.

I sina roller som superagenter leker och upptäcker de frågor kring barnkonventionens paragrafer om: inflytande och delaktighet, må bra, lek och lika värde. Och för barnen är det inte Linda och Sara som de är på spaning tillsammans med. Det är superagenterna.

– När vi går in i rollerna är Sara och Linda borta. Barnen är nyfikna på karaktärerna och det ger oss en möjlighet att möta barnen där de vill vara. Det är nästan som om vi hade två extra pedagoger i barngruppen, säger Sara.

Varje år har förskolan ett övergripande tema, och varje år byter Sara och Linda skepnad. Dramainslagen har också bidragit till att ge de digitala verktygen en naturlig plats i förskolans verksamhet. Lärplattan har varit med från början, med en ny roll för varje år och varje dramatiskt äventyr.

I år har också föräldrarna blivit involverade. På ett föräldramöte fick föräldrarna spela in olika uppdrag och göra QR-koder till, och varje vecka skannar barnen av QR-koden och får höra veckans uppdrag från föräldrarna.

Professorn, Snillet, Baby-bossen och Chefen
När de första lärplattorna kom till förskolan för drygt fem år sedan diskuterades det en hel del kring vilket förhållningssätt man skulle ha.

– Vi visste att vi inte ville ha dem som spelplattor, det har barnen hemma. I stället ville vi ge barnen möjlighet att lära, uppleva och utforska på nya sätt.

På Bjurhovdasmyckets förskola är lärplattorna inriktade på olika saker, de har olika namn, de har olika egenutsmyckade skyddsfordral och de har olika innehåll

– För barnen är lärplattorna olika personer. De ligger alltid framme. Barnen kommer ofta med idéer. Handlar det om att dokumentera, då tar de Snillet, ibland vill de vila, då tar de Baby-bossen. Då kan de lyssna på en saga eller musik, säger Linda.

Och ibland vill flera barn göra samma sak.

– Om plattan med Garageband är upptagen kan barnen använda de fysiska instrument vi har på förskolan, eller om de vill programmera, kan de programmera varandra om någon annan använder den plattan. Vi erbjuder dem alternativ, säger Sara.

– Lärplattorna ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt lärande och arbete med barnen. Vi kan tillsammans med våra ”digitala vänner” ta oss vart än barnen väljer att färdas. Vi kan med hjälp av drama, it och plattans olika funktioner ge barnen upplevelser som de kan omvandla till kunskap, säger Linda. 

Förstärka och utveckla sina styrkor
För Sara och Lindas del innebär arbetet med lärplattorna att de ständigt försöker hålla sig i framkant, vara med och pröva nya saker, lära nytt, men samtidigt göra det utifrån sina egna intressen och styrkor.

– I det digitala är det viktigt att man också tar vara på och utvecklar sina egna styrkor, för oss är det till exempel drama, musik, rörelse och språk. Med de digitala verktygen kan vi förstärka, skapa miljöer, skapa musik, film, återuppleva, men vi har våra egna styrkor som en grund, säger Linda.

Och för barnen som är vana att varje vecka jobba med uppdrag som de får av Superagenterna S och L är det naturligt att involvera lärplattorna i sitt kunskapande. Om fröken inte vet kan man alltid fråga plattan.

– Barnen utmanar oss hela tiden. De har många viktiga frågor. De säger alltid googla. Vi googlar och säger att vi har fått 5 000 svar på Google, hur ska vi veta vilket som är det riktiga? Och så resonerar vi om det, säger Linda.

– Om några år kanske det börjar sjunka in. Allt kan man inte skörda frukterna av direkt, de yngsta är så små. Men vi hoppas att vi ger dem en grund, säger Linda Bjällerstedt och Sara Bergström.

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström vann Västerås stads pedagogiska pris 2017 för sitt arbete.

Text: Carina Näslundh