– Jag har fått lära mig att släppa taget och lita på eleverna

foto Ylva Pettersson

Att elevernas arbete når en publik har en avgörande betydelse för hur de tar sig an skoluppgifter, det vet hon numera. Ylva Pettersson och hennes elever på Katedralskolan i Skara uppmärksammas både med Guldäpple- och Webbstjärnepris i år.

– Det är tydligt att eleverna angriper en uppgift på helt skilda sätt när de vet att den ska publiceras jämfört med att redovisa i form av ett prov, betonar hon.

Eleverna är mer noggranna under hela processen och vill ju att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. När de estetiska lärprocesserna finns med höjs kvalitén ytterligare. Det händer att eleverna får i uppgift att omvandla ett kunskapsområde till en låt.

– De måste då göra det till sitt eget och det leder både till snabbare och djupare förståelse, menar hon.
Eller som en av hennes elever sammanfattade: ”Ska vi göra så här, så måste man ju fatta det!”

Wikifamiljen
Ett annat viktigt spår är också det här med delandekultur och genom att använda olika delar av det Wikimedia utvecklat, Wikifamiljen, har hon tillsammans med sina elever utforskat möjligheterna.

– Wikipedia är den femte mest besökta sajten och det häftiga är att den har skapats tillsammans. Alla känner till Wikipedia, framhåller Ylva.

Det som är mindre känt är att det finns fler delar inom Wikifamiljen, till exempel att alla bilder och filmer finns på Wikimedias servrar.

– Wikimedia commons är världens största arkiv och man får fritt använda materialet där – även för kommersiellt bruk.
Wikibooks och Wikiversity är andra delar som hon hoppas att fler ska upptäcka. Där kan man skapa läroböcker tillsammans och läsa vilka kurser man vill och, naturligtvis, själv bidra till kurser och innehåll.

– Det finns till exempel en kurs som heter ”Wikipedia för pedagoger”, berättar hon.

Demokreativ
I ett projekt som resulterade i bloggen ”Demokreativ” där eleverna gjort allt själva och släppt det under fri licens, har man tränat sig på att tänka på vad man vill dela, vad man vill ge bort och vad man vill skydda.

– Ett resultat av detta arbete var att eleverna blivit medvetna om skillnaden mellan att vara konsument och producent, menar Ylva.

Lika mycket som det handlar om att använda material och vilka regler som gäller så lär man sig att bidra till innehållet. Man har skapat en flip-portal på Wikimedia Commons där både elever och lärare kan ladda upp filer.

– Jag tycker att det är bra att göra det i en rent ideell kanal så att andra kan klippa och redigera i filerna, att vi bidrar till ett verkligt delande, betonar hon.

Tillit och simkunskap
Under sina nu ganska långa erfarenhet med att utveckla elevernas lärande med hjälp av IT har hon kommit fram till några viktiga insikter.

– Jag har fått lära mig att släppa taget och lita på eleverna, säger hon. Det är inte lärarna som ska göra jobbet i skolan, det är ett feltänk, utan eleverna anser, Ylva.

Och när det gäller att arbeta med att publicera det eleverna skapar menar hon att det inte finns några alternativ.

– Eleverna finns redan där och delar med sig publikt av det de gör och att då inte finnas med där och guida dem i denna komplicerade värld vore att brista i ansvar. Det tillhör demokratiuppdraget, en sorts simkunskap.

Och filmen som presenterade henne i samband med Guldäppleceremonien, den hade naturligtvis hennes elever gjort.

– De kände att det var ett pris för dem och ville visa upp sin känsla för skolan. Jag fick inte se den innan men litade på dem helt och hållet, berättar hon.

Text: Monica Esborn