Läraren som fick upp ögonen för kod

Foto Karin Nygårds

Karin Nygårds är 1-7-lärare i svenska och svenska 2 på Sjöstadsskolan i Stockholm och vinnare av Guldäpplet 2014. Hon brinner för att programmering ska tillhöra allmänbildningen och åren som lärare i Rinkeby har format henne.

– Den mångkulturella miljön där tyckte jag om och den har format mig som lärare. Där gick det aldrig att bara ”köra på” utan man behövde vara kreativ och hitta nycklar till eleverna, berättar hon.

Detta förhållningssätt har hon tagit med sig till Sjöstadsskolan där hon varit verksam i fyra år. Sedan ett år tillbaka har hon uppdraget att arbeta med digital kompetens i alla klasserna. Det viktiga då är att uppgifterna har verklighetsanknytning.

Kunskap för att påverka
– Jag skapade ett fejkat företag där elevernas uppgift blev att lösa kundernas uppdrag, säger Karin.

Eleverna har också tagit sig an skolans likabehandlingsplan och lämnat in synpunkter på hur den digitala verkligheten, nätmobbningen, behöver finnas med. De har skrivit remissvar om upphovsrätt utifrån EU:s formuleringar.

– En annan uppgift har varit att skriva råd som eleverna sedan presenterade för årskurs tre om vad man ska tänka på när man börjar använda sociala medier. Det är också viktigt att eleverna får använda det de lärt sig, att de förstår att samhället är föränderligt och går att påverka.Hon tycker själv att ny kunskap är jättespännande och hennes nyfikenhet har lett till att hon läst såväl religionsvetenskap, naturvetenskap som programmering.

– Kunskap är viktig för att kunna påverka och ny kunskap gör att jag tar till mig saker på ett annat sätt, beskriver hon. När jag fick bättre kunskaper om det här med atomer och molekyler fick vi en ökad förståelse för det här med miljöfrågorna, säger hon.

Programmering för alla
Karin Nygårds menar att programmering är ny kunskap som borde införas i skolan, att det bör ses som en nyckel till den digitala förståelsen som alla behöver ha.

– Kod är en pusselbit för att förstå den digitala världen – en värld som naturligtvis också är verklig – som omger oss, framhåller hon. Ibland måste vi helt enkelt uppdatera oss om vilken kunskap som är relevant, säger Karin.

Men hon skulle helst i så fall vilja att det inte endast, som i Finland, kopplades ihop med matematik– och teknikämnena.

– Det borde föras in i flera ämnen, göras bredare, annars finns en risk att det bara attraherar de som redan är intresserade, betonar hon. Internet är något alla tar del av idag men som få förstår, framhåller hon.

Men det borde vara ett område som hörde till allmänbildningen. Kopplingar finns till alla ämnen. Inte minst bilden har fått en förnyad vikt i och med digitaliseringen.

– Världsperspektivet med frågor som övervakning, pedofiler och nätets anonymitet anknyter till samhällskunskapsämnet, säger hon.

Naturligtvis kan och ska intresset som finns hos elever för programmering också användas för att lyfta matematiskkunskaperna. På Sjöstadsskolan pågår ett samarbete med Stockholms universitet och Stockholms stad för att undersöka just detta. Men det får inte begränsas till dessa ämnen. Skolan får heller inte begränsas till vad lärarna kan utan till vad eleverna behöver.

– Vi lärare måste sätta oss på skolbänken och lära oss detta, betonar hon. Den digitala kunskapen behöver få sina egna mål, menar hon.

Upprop
När Karin Nygårds tillsammans med sina elever i slutet av svensklektionerna programmerade lite och sedan bloggade om det, var det något som närmast pågick i smyg. Hon hade gått en kurs och fått en riktig aha-upplevelse av att förstå vad kod gör och ville sprida denna kunskap till sina elever. Det hela föll i god jord och eleverna hade roligt samtidigt som de lärde sig mycket och tyckte att fler borde få lära sig detta.

Det var således elever som startade ett upprop för programmering på Sjöstadsskolan som spreds via nätet och som gjorde att Karins arbete uppmärksammades i ett vidare sammanhang och ledde till att hon nominerades till guldäpplet, så att hon nu kan driva frågan om programmering i hela den svenska skolan vidare…
Med kunskap kan man påverka färdriktningen i ett samhälle. Det vet Karin Nygårds och hennes elever.

Text: Monica Esborn

Hacka läroplanen med digitalkunskap
Teacherhack är ett pågående projekt där Karin Nygårds tillsammans med Terese Raymonds läser styrdokumenten, läroplan och skollag, med digitala glasögon. Syftet är att hitta argument för att arbeta med digitalkunskap och programmering i skolan.
Teacherhack samlar också och delar lektions-, inspirations- och workshopmaterial för att arbeta med digitalkunskap och digitalt skapande i skolan.

Du hittar Teacherhack på:
teacherhack.com