Peter Becker

foto Peter Becker

Nomineringar till Guldäpplet synliggör lärandet – både elevers och lärares

Nu pågår slutspurten för 2019 års nomineringar av lärare till Guldäpplet. Det handlar om lärares utforskande av nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer.

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram enskilda lärare som utvecklar eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det är samtidigt något mer än att uppmärksamma enskilda bra lärarinsatser. Det är ett verktyg för skolans och kommunens arbete med stärkt digital kompetens för eleverna. Ett stöd i det uppdrag som gäller alla skolor från den 1 juli 2018.

Att formulera en nominering och den följande uppmärksamheten kring de nominerade är ett led i att dela och kollegialt pröva lärarerfarenhet. Det synliggör nya och effektiva arbetssätt, kring delat nätskrivande med bloggar, kring effektivare lärande med omvända klassrum (flippat), kring språkutvecklande arbetssätt med nätstöd och appar, kring Facebook-grupper för lärares delande och resonerande för att ta några exempel på vad nomineringar till Guldäpplet lyft fram genom åren.

Sedan priset startade för mer än femton år sedan har mängder av viktiga initiativ och lärdomar synliggjorts. Nomineringar till Guldäpplet bidrar till framväxandet av den beprövade erfarenheten. Det bidrar till synliggöra lärandet – både elevers och lärares.

Dags för 2019 års nomineringar av lärare till Guldäpplet!

Senast lördag 1 juni ska nomineringar vara insända via nomineringsformuläret.

Peter Becker
ordförande i juryn för Guldäpplet