Prisutdelning Guldäpplet 2015: ”Guldäpplet spelar en viktig roll, här och nu och framåt”

Foto Johanna Jaara Åstrand

– Guldäpplet är ett viktigt pris. Det sätter ljuset på den moderna undervisningen och digitaliseringen. Det är också ett viktigt pris för att det uppmärksammar lärare som genom sitt arbete gör lärarprofessionen till en starkare profession, sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand när Guldäpplet delades ut på Skolforum i Älvsjö.

Årets Guldäpplen delades traditionsenligt ut med pompa och ståt under Skolforum på Älvsjömässan. Förutom de fyra pristagarna var många nominerade och kollegor till pristagarna på plats.

De fyra pristagarna var Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna som utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, mottog samtidigt juryns särskilda pris för ett långvarigt och trendsättande arbete med att skapa publika mötesplatser på nätet, kunskapshubbar, för att synliggöra elevers och lärares arbete på webben. Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan i Botkyrka delade på andraplatsen.

Prisutdelare var Peter Becker, ordförande i jury för Guldäpplet tillsammans med Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarprofessionen i fokus
Guldäpplet är ett pris som lyfter fram lärarna och det pedagogiska utvecklingsarbete som sker i klassrummet. Och det var också temat för prisutdelarna.

– Jag är särskilt glad att vara med i de här sammanhangen när vi pratar om den digitala utvecklingen i skolan just när vi delar ut Guldäpplet. Då pratar vi inte om antalet datorer, om hårdvaran och den utvecklingen utan då pratar vi om det som vi lärare vet är det allra viktigast när det gäller den digitala utvecklingen, nämligen vi själva, vi lärare, sa Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, under prisutdelningen.

– Det är vi lärare som vet bäst vilka verktyg som behöver användas i olika situationer, hur vi ska justera och förfina våra undervisningsmetoder, hur vi ska hitta nya kunskapsnycklar. Det här är frågor för oss inom professionen, inte för någon annan. När vi visar att vi är riktigt skickliga på de här frågorna, då blir vi också starkare som profession, menade Johanna Jaara Åstrand. En nominerad från varje kommun Samtliga prisutdelare var också överens om att det finns fler lärare runt om i landet som borde blir nominerade till Guldäpplet.

– Det är skickliga lärare som gör skillnad. Det är också lärare som vill ha möjlighet att få tid att lära sig själva och tid för att använda it så att det blir en naturlig del av och så att det verkligen utvecklar undervisningen, sa Bo Jansson.

Och lärare som gör skillnad finns i alla kommuner.

– Varje kommun borde ha minst en nominerad, konstaterade Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU och Guldäpplejuryns ordförande. – Det finns en betydligt större potential, vi får bli bättre på nomineringar. Guldäpplet spelar en viktig roll, här och nu och framåt! avslutade Johanna Jaara Åstrand.

Text: Monica Esborn och Carina Näslundh