2018

Adriana Sturesson

Söderslättsgymnasiet och Liljeborgsskolan
Trelleborg

Presentation

Presentation av Adriana Sturesson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är Gr/Gy lärare i pedagogik, spanska och engelska. Jag undervisar i spanska från åk 6 till år 2 på gymnasiet. Jag är representant för spanska i Språklärarnas Riksförbunds styrelse, där verkar jag för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Jag föreläser, bloggar och samarbetar med förlag som redaktör och pedagogisk granskare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT förnyar lärandet eftersom det skapar nya lärmiljöer vars innehåll är dynamisk och multimodalt. Ett multimodalt och digitalt innehåll förverkligar möten, samarbeten och interaktioner, allt från en små konstellation till hela världen. IT möjliggör en diversifierad undervisning där alla elever får en chans att ta del av kunskap, lära och utvecklas på ett inkluderande sätt. Resurser blir tillgängliga som aldrig förr, eleverna kan lätt följa en process i egen takt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Med IT kan jag som lärare förbättra kommunikationen med elever, föräldrar och andra lärare. Det hjälper att skapa samarbetsytor där vi kan dela material, erfarenheter och innovativa pedagogiska metoder. Vi kan delta i olika forum för att reflektera, skapa eller delta i professionell utveckling. Med hjälp av IT jag kan följa, dokumentera och utvärdera elevernas lärandeprocesser.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag bär nu ett pedagogisk ansvar för att integrera IT-verktyg i lärprocessen och stödja mina elevers utveckling mot att bli digital-kompetenta i informationssökning, användning av digital teknik och resurser.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Wordpress: Det är ett blogg- och innehållshanteringsystem som hjälper mig att skapa digitalt innehåll som lärare eller tillsammans med mina elever.

Alfredo Herrera

Navet skola
Örebro

Presentation

Presentation av Alfredo Herrera

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en 45 år gammal man från Cali-Colombia. Jag studerade moderna språk i Universidad del Valle i nio terminer men saknade min sista termin och min C-uppsats. Jag studerade general education och linguistics i Ocean County college i USA och fick ett associated degree. Kompletterade mina studier med didaktik och pedagogik plus en C-uppsats om digitalisering som verktyg i undervisningen i spanska på Karlstad Universitet. Har jobbat full tid och 100% från 2005 tills idag, med spanska och engelska och är en legitimerad språklärare i spanska.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Även om digitalisering är viktig i alla skolämnen, för mig och mitt ämne spanska är den fundamental för att kunna uppmuntra och öka motivation hos mina elever. Digitala verktyg hjälper mig att utveckla elevernas förmåga att kommunicera med andra elever och även att våga använda spanska utanför skoltid genom internet och olika sociala medier.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det påverkar min roll på ett väldigt positivt sätt. Det hjälper mig att kunna använda målspråket på ett naturligt och autentiskt sätt. Eleverna använder digitala verktyg och sociala medier i sin vardag. De är en generation som växer upp med socialisering via internet. Något som jag använder för att kunna göra min redovisning mer aktiv, rolig och effektiv. Den hjälper mig att hjälpa elever på olika nivå, från de som behöver extra hjälp till de som har nått sina utvecklingszon och kan arbeta mer självständigt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har inte en favorit bland de digitala verktygen, eftersom jag använder olika verktyg och anpassar dem beroende på vad jag behöver i undervisningen. Om det handlar om att eleverna ska lära sig nya ord, begreppen eller grammatiska regler  använder jag ofta Kahoot, Quizlet, flippat klassrummet och liknande, men detta betyder inte att jag inte skulle använda sådana digitala verktyg för att öka till exempel mina elever skriftliga och muntliga förmågor. Jag använder ofta skärminspelningsverktyg som till exempel, Screencast o Matic för mina återkopplingar och för att hjälpa elever med intonation, melodi och uttal av olika texter, samtidigt som de kan användas som verktyg för elever med dyslexi. Ofta använder jag olika video- eller audioredigeringsprogram och appar som hjälper mina elever med sina muntliga presentationer. Imovie, Moviemaker, Audacity och sock puppets, för att nämna bara några stycken.

Ann Bohlin Andersson

Isabergsskolan
Gislaved

Presentation

Presentation av Ann Bohlin Andersson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Grundskollärare med inriktning ma/no, utbildad på HLK i Jönköping och Förstelärare på Isabergskolan i Hestra, bland annat med inriktning att utveckla elevers och kollegors arbete med digitala verktyg. Nyfiken optimist som är ”ann-tusiastisk”och ”ann-gagerad” i att undervisa för att göra skillnad

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
•  Ger alla möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande genom verktyg som är multimodala.

• Digitala verktyg fungerar som katalysator i inlärningsprocessen och boostar elevens kunskapande

• För att skapa motivation, förståelse, nyfikenhet, vilja och uthållighet hos alla elever

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör det enkelt och roligt att undervisa. De ger mig möjlighet att undervisa intresseväckande med tillgång till oändliga resurser och undanröjer elevers svårigheter och istället skapar möjligheter och styrkor. De möjliggör att arbeta språkutvecklande och på det sätt som forskning visat sig vara framgångsrikt; att arbeta med ST

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Gör mig inspirerad att vilja utvecklas och fortsätta lära mig

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I Gislaveds kommun använder vi Vklass som lärplattform. Vklass ligger till grund för många delar av lärarnas, elevernas och föräldrarnas arbete och kommunikation. Genom Vklass når elever och lärare enkelt flera av våra favoritwebtjänster, till exempel sli.se och ne.se. Jag använder och gillar flera andra digitala resurser bland annat NOMP och Qnoddarna.

Anna Bergström

Lejonströmsskolans 
grundsärskola
Skellefteå

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Speciallärare på grundsärskolan 7-9 som främst jobbar med slöjd och svenska. Förstelärare i digitalt lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Samtliga elever, och kanske speciellt elever med särskilda behov, får tillgång till fler alternativa inlärningsmetoder. Man får olika infallsvinklar till problemlösning och inlärningen blir mer intressant och rolig när hjälpmedlen känns moderna.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker att jag får mer utrymme för individuell coachning då eleverna långa stunder kan jobba enskilt och ändå bibehålla koncentration och energi. Jag kan gå runt och hjälpa elev för elev med just de områden som individen behöver stöttas inom.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag känner att jag med större självförtroende, med stöd av läroplanen, kan ta in de digitala verktyg som jag redan tidigare använt i undervisningen och även använda mig av nya metoder och verktyg för att utveckla lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har använt mig av appen Scratch Jr i min undervisning på träningsskolan och grundsärskolan. Eleverna har fått lära sig grunderna och har sedan skrivit egna sagor som de själva digitaliserat i appen.

Anna Bäckbro

Partille Kommun
Partille

Presentation

Presentation av Anna Bäckbro

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare och utvecklingsledare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barn lär på olika sätt och nu för tiden räcker det inte att ha koll på Bolibompa.. Redan små barn har stenkoll på det digitala och där behöver vi hänga med.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Måste ligga ett steg före och tänka hur vi utvecklar det vi redan gör, men med IT som verkyg

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte tillräckligt tydligt i LpFö, men det blir inget val längre. Som utvecklingsledare driver jag utvecklingen och nu är det inget val längre.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Sratch jr i kombination med starboard eller projektor. Vi skapar en saga tillsammans med små barn. barnen får grunder i programmering men får också in allt annat vi jobbar med i förskolan; färger, siffror, storlek, jämföra, tidsordning, klassificering, NO, etc..

Annica Tulin

Skogstorpsskolan
Eskilstuna

Presentation

Presentation av Annica Tulin

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Lärare (adjunkt och förstelärare) i engelska och franska på grh.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Relation och variation har varit mina ledord under alla år som lärare. Digitaliseringen har underlättat variationen av undervisningen i mycket hög grad.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det blir ”roligare”, lättare att individualisera och man kan inspireras av kollegor på andra skolor.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Fortsätter arbetet som tidigare med att hela tiden hitta nya, spännande sidor/appar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Elevernas favoriter är kahoot och quizlet (live). Gillar book creator där eleverna gör egna böcker , enkelt och användarvänligt. Edpuzzle där eleverna t ex tittar på film och besvarar frågor i egen takt. Lär mig just nu seesaw,där eleverna bl a kan videofilma och skicka till mig. Mycket överskådligt. Kan nämna många flera! Och i vår digitaliserade värld är jag även förtjust i ”appen” penna och papper, som ett led i att variera undervisningen.

Ayda Ebbas Hassen

Husbygårdsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Ayda Ebbas Hassen

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag jobbar som textilslöjdslärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitala verktyg är ungdomarnas vardag så vill man utveckla lärandet så måste man möta deras kompetens.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Man använder verktyg som de har lätt att förstå och passar barnets individiulla förmåga. Det stimulerar deras koncentrationsförmåga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag spelar in instruktionsfilmer, dokumentationen läggs upp på slojd.nu och vi har stor användning av smartboard i klassrummet. Jag använder mig även mycket av visning av kortfilmer som beskriver naturliga material, dess framställning och hantering.

Annika Sjödahl

Gröna Dalenskolan
Håbo

Presentation

Presentation av Annika Sjödahl

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som högstadielärare i svenska och engelska på Gröna Dalenskolan i Bålsta.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet idag är beroende av stöd av IT och IKT dels för att det är en naturlig del av elevernas vardag, det finns med i läroplanen men även för att vi kan vidga våra perspektiv genom att arbeta med verkliga mottagare, träna det kritiska tänkandet och arbeta med det multimodala lärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig möjligheter att arbeta lösningsfokuserat och med autentiska mottagare för mina elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För egen del påverkas den inte mer än att det nu finns stöd i att elever har egen dator, att vi ges möjlighet att arbeta med digitala webbplattformar som klassrum som nås även utanför klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag gillar Canva då det ger mig möjlighet att skapa struktur och ge stöttning för elevernas lärande.

Camilla Askebäck Diaz

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som Ma-lärare i åk8 samt som förstelärare i digitala verktyg. Utöver min lärartjänst föreläser och skriver jag om digitalisering i olika sammanhang.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag förenkla, fördjupa, förgylla, förtydliga, förklara, förändra elevernas lärande och tillsammans med en god pedagogisk förankring leder det förhoppningsvis till en förbättring.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktyg har för mig inneburit ett lättare sätt för mig att möta varje elev på en individnivå, skapa guldkant på motivationen och skapa interaktivitet för engagemang i klassrummet samt en tillgänglighet för strukturer och kommunikation.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den nya läroplansformuleringen ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”. Som lärare har man alltid detta i fokus, men eftersom det nu är formulerat kring de digitala verktygen så måste man kunna avgöra och motivera ännu mer om och på vilket sätt elevernas användning påverkar arbetet i klassrummet, så att det främjar elevens kunskapsutveckling. Tänk ett varv till!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg i klassrummet är Mentimeter, ett verktyg som har oändliga möjligheter i användningsområden, både inför lektion, under lektion och i avslut av lektion. Rösta, Öppna svar, Ordmoln, Fördela poäng, Bildrösta, Q&A och möjliggör många olika tillfällen till feed up, feedback och feedforward i undervisningen på gruppnivå.

Foto: Kristina Alexanderson