2019

Rebecca Backholm

Tveta förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Rebecca Backholm

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som utvecklingsledare i vår enhet och arbetar bland annat med att tänka kring hur ”digitala verktyg” kan möjliggöra fördjupning i undervisningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Beroende på vad barnen jobbar med kan vi göra tillägg i undervisningen som ger möjligheter till ett fördjupat undersökande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och program är ett stort stöd för mig på olika sätt genom att det förenklar att organisera mina olika uppgifter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Office 365

Rebekka Markström

Bessemerskolan
Sandviken

Presentation

Presentation av Rebekka Markström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Jag är även förstelärare i digitalisering. Bland det viktigaste för mig är att ge mina elever de bästa förutsättningarna för att lyckas, få bättre självkänsla samt att utvecklas.

– Jag har en YouTube-kanal som heter Rebekkas Hjärnkontor. Där lägger jag ut genomgångar till elever, men också tips på bland annat digitala verktyg till både pedagoger och elever. Jag driver även hemsidan med tillhörande blogg. Där beskriver jag hur jag jobbar med de olika momenten i mina kurser, delar med mig av material och mina länksamlingar. I bloggen delar jag med mig om olika tips och tankar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT blir undervisningens genomgångar, material och uppgifter individanpassade. Eleverna får jobba på sin nivå men samtidigt utmanas och utvecklas. Det blir lättare att se och möta deras unika behov. Alla får synas utan att någon blir utpekad. De får hjälp med planering och struktur. Abstrakta begrepp blir synligare och undervisningen tydligare, mer varierad, tillgänglig, meningsfull, verklighetstrogen, motiverande, kreativ, utvecklande och engagerande. Det blir även lättare att samarbeta och kommunicera = ett mer kollaborativt och inkluderande arbete.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det minskar stress och hjälper mig att känna att jag gör ett bra jobb och räcker till. Jag upplever att undervisningen blir mer varierad, anpassad och effektiv. Det hjälper mig att ge varje elev bra möjligheter till att lyckas och utvecklas. Självrättande prov spar tid och ger elever en snabb återkoppling, exit tickets ger mig feedback och digitala verktyg hjälper till att synliggöra struktur och planering. Det är också ovärderligt att material alltid är tillgängligt för eleverna samt att IT underlättar vid kommunikation och samarbeten.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja en. Jag tycker om att jobba mycket med multimodaliteter så som musik, ljud, bild och videos. Eleverna får skapa egna filmer och podcast med hjälp av iMovie, Audacity, skärminspelning och liknande. Annars är två tips: Edpuzzle – Ovärderlig när det gäller att träna hörförståelse i engelska, och mycket bra att använda när man vill flippa klassrummet. Beyond VR – En VR app där eleverna kan träna på att hålla muntliga anföranden framför andra, till exempel för att bli av med scenskräck.

Rebekka Markströms blogg ”Rebekkas Hjärnkontor”  och Youtubekanal 

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Sara Bergström

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nytänkande förskollärare sedan 10 år tillbaka. Tillsammans med min kollega Linda Bjällerstedt brinner jag för att kombinera estetiska ämnen med it för att ge barnen möjlighet att nå sin fulla potential.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi använder våra lärplattor för att förstärka undervisningen genom ex projektor och ljud.  Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas genom upplevelser där hela kroppen och alla sinnen inkluderas. Kring lärplattan kan vi samlas för reflektion, undersökande, samtal och samarbete.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt eget lärande och arbete med barnen. Vi kan ta del av ny aktuell forskning och skapa plattformar där vi kan möta kollegor i hela världen för att utbyta tankar, idéer och inspiration. Lärplattan gör det enkelt för mig att alltid ha planeringar, reflektioner, dokumentationer tillgängligt på samma ställe. Jag har alltid tillgång till musik, länkar, forskning m.m. Med mina kollegor kan jag enkelt dela allt via vårt nätverk. Med andra digitala verktyg såsom webbägg, robotar ooch så vidare kan jag lätt kombinera den digitala och analoga världen i min undervisning vilket är något jag brinner för.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Då vi just nu arbetar fördjupat med källkritik är greenscreen en flitigt använd applikation. Tillsammans med barnen besöker vi då olika platser och i appen iMovie kan vi även prova på trickfilm.  Den ger oss möjlighet att tillsammans reflektera och samtala om det vi ser alltid är på riktigt.

 

Susanne Ivarsson

Hölö – Mörkö förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Susanne Ivarsson

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollelärarei Södertälje

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda digitala verktyg få ett annat perspektiv i barnens utveckling, många gånger finns det behov av att visa barnen att det finns annat än att spela spel på Ipad och dator. I dag har vi ett digitaliserat samhälle och små barn har redan en erfarenhet hemifrån. Detta utan att ta bort det sociala samspelet och leken mellan barnen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det finns inte tillräckligt med planering, resurser eller verktyg i förskolan för att kunna arbeta med digitala verktyg som man vill därför är detta ett gyllene tillfälle att lyfta detta genom bland annat vår IKT-grupp i Södertälje kommun där vi kan dela med oss av erfarenheter och trycka på i ledningen på våra olika förskolor om vad som behövs. Det ser väldigt olika ut på våra förskolor i kommunen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google, där allt går att ta reda på som vi undrar över. Vi vuxna har inte svar på barnens frågor och det är ett sökverktyg som kan leda oss till nya frågor och utmaningar i verksamheten.

 

 

Susanne Samuelsson

fsk Ekparken
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Presentation av Susanne Samuelsson

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och IKT-pedagog. På min förskola jobbar jag nästan uteslutande med barn med annat modersmål än svenska.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom böcker, sagor, filmer, sånger med mera på barnens modersmål. Filmskapande, dokumentation och reflektion med hjälp av bilder och filmer gjorda i till exempel iMotion, Puppet Pals och Green Screen. Använda, utforska, pedagogiska appar tillsammans med en pedagog. Söka information på internet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mycket användbart för att kunna dokumentera och följa sitt arbete, barnens lärande och de processer som barn och pedagoger ständigt befinner sig i. Digitala bilder och filmer är ovärderliga resurser för att snabbt och enkelt kunna reflektera tillsammans med barnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har jobbat en hel del med Green Screen och kunnat prata om källkritik med hjälp av den appen. Just nu använder jag Polyglutt flitigt och väljer böcker där man kan snabbt kan växla mellan

 

 

Ted Sandquist

Ekenskolan
Gislaved

Presentation

Presentation av Ted Sandquist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare som arbetar med Matematik, NO och Teknik i årskurserna 4-6. Motto att alltid knyta an och få IT och då framför allt programmering att bli en naturlig del i min undervisning. Elevernas framgångar visar vi upp på Instagram.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Flera sinnen. Tillgänglig när eleven vill och kan. Elevens ”planhalva”. Flippat klassrum som kan hjälpa till med förförståelsen och repetition. Redovisningar kan göras utan att behöva stå inför klassen. Minskad miljöpåverkan eftersom vi minskar kopiering och tillverkning av tryckt material. Alltid aktuell kunskap och fakta. Multimedia som kan förtydliga. Listan kan göras milslång!
– IT är allt för ofta förknippat med tidsfördriv! Enligt mig har vi pedagoger ett uppdrag att få en ändring på det. Jag vill gärna bidra med goda exempel.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar min dokumentation. På min dator eller iPad kan jag till exempel lagra elevernas utveckling i form av texter, filmer, foton på ett lättare sätt jämfört med tidigare. Mina elever kommer åt allt material på ett och samma ställe.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Använder OneNote väldigt mycket tillsammans med mina elever när det kommer till dokumentation och presentationer. Här publicerar jag till exempel mina lärandematriser. När det kommer till programmering använder vi SpheroEdu ofta eftersom de är grunden till våra programmeringsbara bollar. I Scratch jobbar vi med presentationer och animeringar. Finns så många bra exempel på användbara IT-material, men detta var några av dem jag använder dagligen.

 

Teresa Leijonhufvud

Munkmoraskolan,
Värmdö

Presentation

Presentation av Teresa Leijonhufvud

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är grundskollärare med behörighet F-6 i alla grundämnen. I år har jag en årskurs 1. Jag är även förstelärare i IKT och mitt uppdrag är att utveckla användandet av den digitala teknik som vi har på skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det digitala ger en helt annan dimension och nivå på elevernas lärande. De engagerar och skapar lust som ofta utmynnar i djupare texter och arbeten av olika slag. Det är lättar att ge eleverna mottagare i realtid som gör att de anstränger sig på ett helt annat sätt. Enkelheten i de digitala verktygen gör så att de inte tröttnar när de till exempel ska skriva längre texter då det går att redigera utan att behöva sudda ut och börja om. Eleverna verkar ha lättare för att ta till sig det digitala och många gånger får de agera lärare och det är fantastiskt att få bli undervisad av en elev. Barn idag växer upp i en digital värld där de möter surfplattor med mera i väldigt tidig ålder. Det digitala är ju deras verklighet och deras framtid så min erfarenhet är att de suger åt sig kunskapen på ett annat sätt än om det kommer i analog form.

– De möjligheter som det digitala ger i form av extra anpassningar och stöd av olika slag gör också så att eleverna inte behöver känna sig exkluderade utan det blir lätt att inkludera alla oavsett funktionsvariation eller ej. Även de elever som ligger längre fram i sitt lärande som är högpresterande eller särbegåvade kan få anpassningar och utmaningar på ett helt annat sätt. Eleverna har hela världen till sitt förfogande och möjligheterna är oändliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag har arbetat med Smartboards sedan starten av min lärarkarriär. Det är ett fantastiskt verktyg som ständigt utvecklas och som jag hela tiden hittar nya funktioner i. Den hjälper mig att göra undervisningen mer lustfylld och spännande samt att den engagerar eleverna på en helt annan nivå. Jag arbetar även med olika appar och webb-baserade verktyg i min undervisning. De olika verktygen underlättar min roll som lärare och avlastar mig stort i det administrativa som att rätta prov etcetera. Att skapa digitala prov och diagnoser i olika program samt att kunna planera och dela dokument med både elever och kollegor gör jobbet både mer tidseffektivt men även roligare. De flesta läromedel i dag har mer eller mindre avancerade digitala delar som jag tycker är toppen. De hjälper mig i undervisningen och lyfter lektionerna när eleverna själva kan vara med och tex dra eller trycka på olika saker framme vid Smartboarden. Det skapar ett engagemang och det gör det lättare för dem att sedan arbeta själva eller tillsammans i det analoga läromedlet.

– Den fantastiska uppsjö av pedagogiska appar som finns tillgängliga och de läromedel som görs digitalt hjälper mig att nivåanpassa min undervisning på ett smidigt sätt. De flesta digitala verktyg som jag använder ger mig information om hur långt mina elever har nått och vad de behöver öva mer på.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja bland alla fantastiska digitala verktyg som finns tillgängliga. Men min absoluta favorit är och har alltid varit Notebook (SMART mjukvara) och alla de funktioner som nu även finns via webben på Smart Learning Suite Online. Alla de olika delarna i Notebooks mjukvara är helt fantastiska att arbeta med i klassrummet. Det gör lärandet mer lustfyllt och spännande, både för eleverna men även för mig som lärare. Eftersom jag kan skapa digitala prov direkt i programmet så spar det mig tid med framförallt rättning. De olika inbyggda övningarna är fantastiska att arbeta med och eleverna älskar dem. De kan arbetat i sin egen takt på sina egna devices. Det nya tilläggen gör nu så att eleverna kan arbeta på en gemensam yta eller individuellt i sin egen takt. Allt jag gör i programmet och på webben kan jag spara och dela med både elever och kollegor.

 

Therese Berglund Gryvik

fsk Eken
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Presentation av Therese Berglund Gryvik

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på en förskola i Borensberg i Motala. Jag arbetar i barngrupp men har även tid avsatt för mitt uppdrag som IKT-pedagog i mitt förskoleområde Öster, som består av nio förskolor. Jag är en del av en arbetsgrupp med fem IKT-pedagoger och en rektor. Jag ser att mitt uppdrag som IKT-pedagog har två olika perspektiv: Det ena är arbetet med barnen; där jag vill att de ska gå från att vara konsumenter till producenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande. Det andra perspektivet är ur ett kollegialt perspektiv; hur jag kan inspirera, stötta, vägleda, förmedla, skapa förståelse och ge de bästa förutsättningarna till andra pedagoger. Så att de känner sig trygga i att kunna arbeta med digitalisering i förskolan. Vi försöker förmedla detta genom worskops, poddar, studiedagar, möten med referensgrupp och genom Teams. Nu finns det inget alternativ. Enligt läroplanen ska alla arbeta med digitalisering i förskolan.

– Det är oerhört spännande att få ta del av denna process och vara en del av den i vår kommun. Det är viktigt att skapa en likvärdig förskola, så att barnen får samma förutsättningar. Därför är vår arbetsgrupp en bra utgångspunkt, eftersom vi täcker upp de olika förskoleområdena med varsin IKT-pedagog. Vi träffas, diskuterar, läser aktuell forskning och litteratur, samt arbetar gemensamt fram material att sprida på förskolorna. Vi har olika kompetenser och erfarenheter, men vi kompletterar varandra och har ett fantastiskt driv. Vi vill åt samma håll!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det vi försöker driva är dels att barnen ska bli producenter och inte konsumenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande.

– Alla barn har rätt att utveckla en adekvat digital kompetens i förskolan, alla fyra aspekter av digital kompetens är viktiga och bildar en helhet. Grunden för detta arbete ska läggas i förskolan. De ska få möjlighet att använda digitala verktyg, lära sig ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, förstå vilken påverkan digitaliseringen har på samhället samt lära sig lösa problem och omsätta sina idéer i handling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har två roller i min lärarroll. Dels är det på ett administrativt sätt, där jag använder lärplatta och dator regelbundet. Den andra rollen är som ett verktyg vid undervisningen, som ett redskap vid pedagogisk dokumentation eller som en del av aktiviteten. Jag kan känna att de digitala verktygen kan underlätta och komplettera, men jag använder även papper och penna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Detta varierar beroende på vad vi har för fokus i undervisningen. När det gäller att barnen ska vara producerande, är appar såsom Green Screen by Do Ink och PuppetPals bra. Vid arbete med språkutveckling så är apparna Bornholmslek och Polyglutt mina favoriter, särskilt i kombination med en projektor. Då kan man skapa en egen ”interaktiv” vägg.

 

 

Thomas Hansson

Framtidsgymnasiet Göteborg
Göteborg

Presentation

Presentation av Thomas Hansson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en (snart) 47-årig gymnasielärare i Ma/Ke, sedan ett år tillbaka även förstelärare. Jag har i min undervisning yrkeselever, teknikelever och språkintroduktions elever. Utöver det är jag väl lite av en datanörd.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Via lärportaler kan de enkelt få tillgång till material, dels från lektioner de missat och dels kan de få extra stöd när de jobbar hemma med uppgifter via till exempel youtube-filmer. Även språkligt kan de få bra stöd via översättningstjänster, typ Lexin.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag slipper att kopiera upp uppgifter, då jag enkelt kan lägga upp dem i Google Classroom, jag får även där en bra översikt över vilka som har gjort vad och när. Inga inlämningsuppgifter som kan komma bort, då de är inlämnade digitalt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina favoriter är Inspera, upptäckte med mina språkintroduktionselever att provresultaten blev väsentligt bättre när jag hade digitala prov via Inspera, kontra ”vanliga” pappersprov. Nyckeln till den framgången låg i mångt och mycket helt enkelt i att de via Inspera kunde få tillgång till Lexin och översätta till sina modersmål och det gjorde under för resultaten. Jag testade inte längre deras språkkunskaper utan deras kunskaper i kemi.