2021

Anders Enström

Skapaskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Anders Enström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 20 år. Jag startade min lärarbana i Skogås med en årskurs 1. Efter det har jag arbetat på mellanstadiet, högstadiet och hunnit med en kortare sväng som biträdande rektor. Sedan ett år tillbaka arbetar jag på Skapaskolan som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK. Mitt mål är att MA/NO/TK ska kännas lustfyllt, meningsfullt och utmanande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT och digitala verktyg ger alla elever en röst. Den rösten kan påverka världen. Då blir skolan meningsfull. Att alla människor känner att de kan påverka saker och ting är en avgörande motivationsfaktor och med hjälp av digitala verktyg är det möjligt. IT/digitala verktyg har också en förmåga att få alla att känna sig inkluderande – oavsett svårighet. De stödfunktioner (läs-upp, diktering etc) som idag finns är otroligt användbara för elever att både tillgodogöra sig alster men också för att kunna skapa sina alster.

– Digitala verktyg är (rätt använda) ett kreativt verktyg. Skolan behöver mer kreativitet. Eleverna får i sin skapande process syn på andra delar av ett problem/fråga som gör att de måste aktivera sitt tänkande i mycket högre grad än om de bara skriftligen svarade på frågor.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har verkligen hjälpt mig att spara tid. Flippade filmer går att återanvända hur många gånger som helst. Den formativa feedbacken är mycket enklare att ge till eleverna nu jämfört med för 10 år sedan. Läromedel är för mig en bas i en triangel. Ovanför den basen kryddar vi undervisningen med kreativa uppgifter. I min planering tänker jag alltid:
1. Tre till fem huvudfrågor – de stora frågorna.
2. Vilka förmågor ska eleverna träna på?
3. Hur och vad ska bedömas?
4. Vilka läromedel ska jag använda? Varför?
5. Kreativitet. Vad ska eleverna få skapa? (film, podcast, teckna/rita)
6. Våga vara crazy!

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det nya som dök upp under Corona var ”Ska alla verkligen vara i skolan hela dagar”? Här finns det massor att fundera över. Kan man träffa eleverna online en dag i veckan?

– Det som fick ett uppsving var ju det flippade klassrummet. Att använda sig av möjligheten att kunna spela in genomgångar så att eleverna kan se den om och om igen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har utvecklingsträffar varannan vecka – då vi alla träffas, digitalt eller fysiskt, för att vara varandras lärresurser.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag är väldigt förtjust i Showbie, som är en app/webbtjänst för att kunna dela ut/samla in material – men är utmärkt för att kunna ge muntlig feedback. Eleverna har verkligen tyckt det har varit otroligt bra att få muntlig feedback, då den blir mer personlig. Showbie har också sparat en massa tid då jag slipper alla 1000-tals klick i en lärplattform för att dela ut en uppgift. Showbie har också fördelen att den kan öppna alla typer av filer (Google, O365, iOS etc). En viktig del för oss lärare.

Guldäpplets forskardialog
Anders medverkade i Guldäpplets forskardialog tillsammans med Andrey Shupliakov i december 2021.
Tema: Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Bromma, Stockholm

Presentation

Presentation av Andrey Shupliakov

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT-verktyg för mig är en naturlig och viktig del av alla lärmiljöer då de jämställer förutsättningar för inlärning. Till exempel, genom inspelade videogenomgångar kan elever spola tillbaka och titta flera gånger när eleven saknade fokus på undervisningstillfället, kartläggningsverktyg som snabbt identifierar kunskapsluckor så de kan åtgärdas snabbt, verktyg som låter eleverna visa sina kunskaper på olika sätt så som bild, ljud och film kan bidra till att eleven kan kommunicera sina kunskaper tydligare och enklare, spelifierade verktyg som inspirerar och sprider entusiasm och bidrar till en livslång lust till lärande. Programmering är ett stort fritidsintresse för mig och jag har ambitionen att sprida programmeringsglädjen till elever och kollegor.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag ställer alltid frågan: ”Kan det här verktyget effektivisera, förenkla eller höja inlärningspotentialen hos eleverna?” innan jag väljer att använda ett verktyg. En av metoderna som jag använder i min undervisning är flippat klassrum, som förbereder eleverna inför kommande lektioner vilket gör att vi kan fokusera på aktivt arbete under lektionstid. Digitala läxor ger mig möjlighet att se vilka moment mina elever har behov av att gå igenom på lektionstid. Jag kan styra mina genomgångar efter elevernas resultat. Det är det fenomenala med digitala läromedel hur mycket det underlättar överblicken av elevernas kunskaper.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Distansundervisning upplevs av mina elever som en naturlig del av deras kunskapsinhämtning. Det är tack vare inspelade genomgångar på min Youtube-kanal och kommunikationsverktyg så som Teams och Showbie där eleverna kan ställa frågor till mig och får svar av mig via röst, bild och film. Dessutom använder jag och mina elever verktyg som skapar en enkel feedback-loop. Verktyg som Socrative, Kahoot, Mentimeter, EdAider och Digiexam gör så att elever kan redovisa sitt lärande och få återkoppling tack vare de inbyggda självrättande funktionerna behöver jag inte samla in elevernas material och kan i stället fördela min tid på att ge meningsfull återkoppling, även hemifrån.

Exempel på videoklipp från min Youtube-kanal.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag ser mig själv som hela Sveriges lärare och föreläser och delar idéer ofta. I min skola håller jag och mina kollegor utbildningar för nyanställda lärare kring digitala verktyg. Vi organiserar även ständigt studiedagar för all pedagogisk personal med presentationer och workshops där jag delar med mig de nya verktyg som kan användas av lärare oavsett vilka ämnen de undervisar i. Jag skapar även högkvalitativa videoklipp så personal som inte kunde medverka på workshoptillfällena kan få ta del av utbildningarna när de har möjlighet. Jag fick inbjudan att föreläsa på kommande SETT-mässan och presentera vårt sätt att arbeta med digitala verktyg till lärare från hela landet. Mitt hopp är att sprida glädjen med IT-verktyg och underlätta arbetet för lärare samt höja kunskapsinlärningen och välbefinnandet för elever över hela Sverige.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Showbie är ett verktyg som låter mig, efter en kartläggning av förkunskaperna, dela in eleverna i grupper. Sedan delar jag ut instruktioner, material och utmaningar till eleverna via appen. Det kan handla om länkar till hemsidor, filmer, genomgångar, instruktioner, checklistor och utmaningar så som problemlösningar och escape rooms. Under arbetets gång kan elever ställa frågor på Showbie, även hemifrån. Jag kan svara via text, ljud och/eller film. Eleverna kan därefter redovisa sitt arbete via inskanning av ett arbete de skrivit för hand, film, bild eller ljud. Slutligen kan jag ge eleverna feedback, även detta kan göras multimodalt.

Guldäpplets forskardialog
Andrey medverkade i Guldäpplets foskardialog tillsammans med Anders Enström i december 2021.
Tema: Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

Anette Fredriksson

Askimsskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Anette Fredriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Anette, är 52 år och har arbetat som lärare i tio år. Jag har undervisat från förskoleklass till årskurs 3 och har sedan augusti en förstelärartjänst. Just nu är jag klasslärare i en 3:a.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I den tidiga läs- och skrivutvecklingen är till exempel appar som tränar kopplingen mellan ljud och bokstav ett viktigt komplement till mer traditionell undervisning. Att få både visuellt och auditivt stöd kan bidra till att eleverna blir fonologiskt medvetna och ”knäcker läskoden”. Elevernas intresse och motivation ökar generellt om vi varierar undervisningen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det underlättar självfallet att kunna planera utan att vara på skolan. Vid lektionsplaneringar bidrar digitala verktyg till att bredda och variera undervisningen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Eftersom vi inte har haft distansundervisning på vår skola kan jag inte se att det har påverkat så mycket. Vi gjorde dock tidigt en plan för hur distansundervisning skulle kunna ske vid behov.
Vi har lärt oss att ha fler digitala möten, till exempel föräldramöten, utvecklingssamtal och interna möten. Många vårdnadshavare upplever det som positivt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi bidrar alla i kollegiet med idéer och inspirerar varandra. Vi har anmält oss gemensamt till kurser som hålls av grundskoleförvaltningens ”Digitalisering och innovation”. Jag är med i skolans IKT-grupp där vi tagit fram en plan hur vi ska arbeta i varje årskurs med digital undervisning och frågeställningar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag använder bland annat NE stava, berätta och författa samt Polyglutt i läs- och skrivundervisning. Vi använder också Sanoma Utbildnings webbplats Bingel därför att de har våra läromedel även i digital form. Kahoot är populärt hos eleverna och bra att använda vid sammanfattning av ett arbetsområde.

Anette Moraeus och Ingela Midsem Karlmats

Bergetskolan
Orsa

Presentation

Presentation av Anette Moraeus och Ingela Midsem Karlmats

På fotot ovan är det Ingela Midsem Karlmats till vänster och Anette Moraeus till höger.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi är förskollärare och arbetar i förskoleklass.

Hur länge har ni jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi använder Ipads som ett integrerat verktyg i vår undervisning. Det ger en större variation för eleverna i arbetet och vi kan individanpassa undervisningen. Vi använder också de digitala verktygen i vårt kooperativa lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser er lärarroll?
– Vi förmedlar lättare vårt arbete genom olika plattformar bland annat Teams och Schoolsoft till våra elever, kollegor och ledning. Vi gör vårdnadshavarna delaktiga genom att delge dem planeringar, filmklipp och bilder.

Hur ser ni på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har ni upptäckt något nytt under denna period som ni kommer att fortsätta med?
– Klassen har varit närvarande hela tiden så vi har arbetat på som vanligt. Däremot har vi fått använda Teams som mötesplats med kollegor och elever i andra klasser. Vi har upptäckt fördelen med att träffas via webben, det spar både tid, resor och vår miljö.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I vårt arbetslag delar vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper kring digitala verktyg och resurser. Detta skapar goda förutsättningar till att få med alla på den digitala resan.
Vår skola gått Skolverkets modul ”Om programmering” och har deltagit i Högskolan Dalarnas ”Teknikerjakten”. Orsas grundskolor har denna termin startat ett lokalt utvecklingsarbete kring skolans digitalisering i samverkan med Skolverket.

Har in någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som ni gärna använder. Berätta vilken och varför ni använder den?
– När vi ska lära oss om programmering startar vi med att titta på en julkalender som har en tillhörande app. Där får eleverna på ett lekfullt sätt programmera ett luftskepp. Sen går vi vidare till lite svårare appar, där eleverna jobbar i lärpar. I processen använder vi också andra programmeringsverktyg.

Angelica Karlsson

Förskolan Karossen
Katrineholm

Presentation

Presentation av Angelica Karlsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare, arbetar på en 3–5 årsavdelning och är även arbetslagledare på förskolan

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Deras kreativitet, fantasi och lekfullhet i lärandet främjas av att kombinera analoga och digitala resurser i undervisningen. Att kunna erbjuda olika alternativ och ingångar genom de digitala resurserna tror jag fångar många barns nyfikenhet och lust till fortsatt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag använder digitala verktyg och resurser i all form av planering, undervisning samt vid dokumentationsarbete efter genomförd undervisning. Tack vare digitala resurser kan vi kollegor samarbeta och dela arbetsyta på ett helt annat sätt, som annars inte vore möjligt. Våra digitala planeringsunderlag och dokumentationsunderlag skapar bra förutsättningar för struktur och organisation vilket främjar ett kvalitativt och systematiskt arbete med barnen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– En stor förändring har varit sättet vi organiserar och ordnar möten av olika slag. I våras erbjöds digitala utvecklingssamtal via Teams i så stor utsträckning som möjligt vilket fick god respons från både vårdnadshavare och pedagoger. Vårdnadshavare har under denna coronatid inte varit välkomna in på avdelningarna utan endast fått hämta och lämna utanför, detta medför att vårdnadshavarna inte får samma insyn i förskolans dagliga arbete tillsammans med deras barn. Därför har det varit extra viktigt för mig som pedagog att berätta och visa digitalt kring vårt arbete.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är så kallat IKT-ombud för min förskola vilket innebär bland annat att jag styr och lyfter frågor om digitala verktyg och resurser och försöker se till att alla mina kollegor får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna arbeta digitalt både i sin undervisning och vid planering och i dokumentationsarbetet. Jag är lite som spindeln i nätet som stöttar mina kollegor kring användandet av digitala verktyg men framför allt försöker jag visa på möjligheterna och fördelarna i det digitala. Arbetet med digitala verktyg främjar likvärdighet och samarbete.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Google drive. Det är vår samarbetsyta där vi skapar, delar och dokumenterar. Denna resurs bidrar till delaktighet och inflytande i det kollegiala arbetet. I undervisningen med barnen använder jag framför allt gärna foto och film för att göra barnen delaktiga i dokumenterandet men även iMovie för att samla ihop och presentera ett arbete som barnen gjort.

Ann Ottosson Jamt

Ferlinskolan
Filipstad

Presentation

Presentation av Ann Ottosson Jamt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 49 år och har arbetat som lärare sedan 1996 på olika stadier och skolformer. De senaste 15 åren har jag undervisat i svenska och engelska på Ferlinskolan som är en högstadieskola. Jag är förstelärare med inriktning mot engelska, där jag bland annat jobbar för att utveckla användandet av digitala hjälpmedel i engelskundervisningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan eleverna använda sig av hjälpmedel som underlättar deras inlärning. Varje elev kan få stöd utifrån sina egna behov på ett icke utpekande sätt. Dessutom är det lättare att vara kreativ i sin undervisning med hjälp av IT, då det finns så många appar och nätsidor tillgängliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– En stor del av min planeringstid går åt till att hitta/skapa material med hjälp av IT. Inte minst för min egen skull vill jag förnya undervisningen och försöka hänga med i det som finns tillgängligt via datorn.

– Med datorns intåg i klassrummet har jag fått en möjlighet att variera mitt arbetssätt mycket mer. Vi har gått ifrån att i princip ha haft möjligheten att välja mellan lärobok och arbetsblad, till att nu ha hela världen tillgänglig med ett klick. Detta gör det lättare för eleverna att förstå sin omvärld och att kunna diskutera aktuella händelser med dem.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag vet inte om det kan kallas att ha upptäckt något nytt, men jag har lärt mig fler funktioner i vissa program. I Filipstad använder vi oss av Office365, och innan coronatiden användes den kanske mer som en lagringsplats och utnyttjades inte till sin fulla potential. När man sedan tvingades att undervisa på distans och blev tvungen att anpassa undervisningen efter det, så upptäckte jag många fler användbara funktioner. Dessa funktioner visade sig ju vara lika användbara i närundervisningen, så det är något jag kommer att fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har allihop på Ferlinskolan tvingats att ha lektioner på distans under perioder under coronatiden (som så många andra). Då såg man verkligen hur bra det kollegiala lärandet är. Vi ställde upp och hjälpte varandra att lära om de tekniska bitarna och att ge tips som förenklade arbetet. Så till stor del är hela vårt kollegie redan med på resan. Visst har vi kommit olika långt, men med hjälp av ämneslag och arbetslag där vi kan bolla problem och hjälpas åt med lösningar, står ingen kvar på perrongen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag försöker att använda lite olika appar, så det är svårt att välja en favorit. Några som ofta återkommer är dock något så enkelt som röstinspelaren och iMovie/MovieMaker. Röstinspelaren kan användas både till muntlig redovisning och till diskussioner i grupp. Då kan jag i lugn och ro lyssna på alla. Med hjälp av iMovie har eleverna ibland gjort radioprogram, men oftare filmer, framför allt i engelskaundervisningen. Detta brukar de flesta tycka är roligt och de gör fina redovisningar. Det är ett lekfullt och avdramatiserat sätt att prata engelska på.

 

Ann-Britt Lilja

Gunnarsbyskolan
Eda

Presentation

Presentation av Ann-Britt Lilja

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 20 år och är lärare i SV/SO, förstelärare i SO samt att jag en dag i veckan arbetar med projektet Historia i närmiljö i Eda kommun, ett samverkansprojekt mellan kultur, kulturföreningar, bibliotek, skola och Karlstad universitet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är ett verktyg för att arbeta språkutvecklande som gynnar alla elever exempelvis med bilder, filmer, rollspel, filmatiseringar. Möjlighet till att använda olika digitala tjänster som Inläsningstjänst.  Möjliggör för eleverna att ta del av och arbeta med det gemensamma kulturarvet, historia i närmiljön i Eda kommun genom filmer, bilder, källor, berättelser, intervjuer, dikter och skrönor, med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Samplanering och ett utökat ämnesövergripande samarbete med kollegiet och kommunövergripande. Besöka olika webbtjänster och få aktuell information och utforska världen. Arbeta med bedömning i exempelvis Kunskapsmatrisen, Forms, flervalsfrågor under ett pågående ämnesområde. Använda digitala läromedel, dela information, material, uppgifter och planeringar med elever och andra lärare. Kontakten med elever och vårdnadshavare är smidig.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag arbetade redan innan med de digitala läromedel vi hade och det underlättade en hel del. Eleverna hade en-till-en dator och jag kunde dela in i olika grupper, se resultat och kontakta enskilda elever. Strukturerad undervisning enligt schema och närvaro gjorde det enklare. Det var svårt att riktigt nå de elever som hade ett behov av att vara närvarande, behov av en till en undervisning men de hade möjlighet att komma till skolan. Jag kommer att fortsätta att lägga ut all information över Teams och kalla till möten utan att träffas fysiskt samt att ta del av ett större utbyte av nationella kulturaktiviteter. Delta i föreläsningar på hemmaplan. Information till elever på plats i skolan från olika aktörer över genom Teamsmöten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en IKT-pedagog på skolan. Teams som informationskanal där all information kommer från exempelvis skolledning. Vi lägger ut material, tips, nyheter, bra webbsidor i en materialbank som hela kommunen kan nå. Chattgrupper där vi samarbetar kring bland annat ämnesövergripande arbeten. Fortlöpande föreläsningar hur man använder digitala läromedlen. Sprida positiva tankar och hur man kan arbeta digitalt för att få fler på tåget.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Inläsningstjänst med Begreppafilmerna som är en guldgruva, finns i flera ämnen, Språkutvecklande och får fler elever att förstå på ett konkret sätt med bilder och begrepp. Korta filmer som förklarar exempelvis första världskriget. Finns på flera språk och lätt att använda. Eleverna kan få en egen inloggning och kan titta flera gånger.

Ann-Christine Bjuhr

Åsö vuxengymnasium
Stockholm

Presentation

Presentation av Ann-Christine Bjuhr

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå på Åsö vuxengymnasium och har jobbat inom vuxenutbildningen i alla mina år som lärare både på folkhögskola och kommunal vuxenutbildning. Mitt intresse för det digitala började när jag gick en Masterutbildning på Linköpings universitet på distans som heter ”Adult learning and Global Change”. Det har också varit en stor inspiration att vara med på BETT-mässan i London. Just nu är jag med i arbetsgruppen för pedagoger som jobbar med digitaliseringen på skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Fördelarna för vuxna elever som inte skulle ha kunnat studera i klassrum på grund av arbete, familjesituation eller sjukdom är uppenbara då de digitala verktygen möjliggör studieframgångar. Eleverna får snabb återkoppling ofta i realtid vilket främjar lärandet och språkutvecklingen. Digitala läromedel, social interaktion, struktur och gemenskap i Teams skapar engagemang och lärande. Eleverna får en digital kompetens i vardagen och i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det skapar en gemensam struktur som gör att jag som lärare kan ägna mer tid till att stötta individuellt. Det är lättare att hålla ordning på rättningsarbetet och få en överblick. Lektionerna kan varieras och anpassas. Det är lätt och enkelt med kommunikationen och att vara tillgänglig digitalt både med kollegor och elever.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Digitaliseringen påbörjades redan innan coronatiden men den har påskyndat utvecklingen i skolan. Tack vare digitaliseringen kunde undervisningen fortsätta och den kunskap vi har skaffat oss i kollegiet på skolan kommer vi att kunna fortsätta att använda och utveckla. Vi har förfinat, utvecklat och testat det mesta i Teams och andra digitala verktyg vilket har gynnat hela skolan och framför allt eleverna. Vi kommer att fortsätta med detta även vid en återgång till klassrum.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har framför allt en ledning som uppmuntrar digitaliseringen och för att få med alla kollegor så har vi arbetat stegvis och tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, AMF tagit fram utbildningar, filmer och workshops. Arbetet är organiserat i tre grupper: lärargruppen, tekniska gruppen och skolledargruppen. Vi arbetar med att sprida en modell för hur vi arbetar med plattformen. Skolan är med i ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och vi har utvecklat en digitaliseringsstrategi.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Teams är ett utmärkt verktyg för samarbete som att skriva texter tillsammans. Det finns en tydlig struktur i kombination med en social interaktion som skapar engagemang. Jag använder flera olika appar men gillar OneNote, Forms och Sway. Det är bra att kunna spela in korta filmer i Stream. Youtube och NE är naturligtvis en tillgång såsom UR. Sedan är jag förtjust i Kahoot, Mentimeter och såklart DigiExam vid prov. Jag använder ett bra digitalt läromedel med massor av digitala övningar.

Anna Holmberg och Susanne Jordansson

Säffle kommuns Förskolor
Säffle

Presentation

Presentation av Anna Holmberg och Susanne Jordansson

På bilden ovan är det Susanne Jordansson til vänster och Anna Holmberg till höger.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi är två förskollärare från Säffle som även arbetar som digitalistor. Vi åker runt till Säffles olika kommunala förskolor och inspirerar och utbildar pedagoger och barn med hjälp av digitala verktyg.

Hur länge har ni jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen i förskolan är ett komplement i undervisningen. Vi vill använda både analoga och digitala verktyg i en kombination för att få barnen adekvat digitalt kompetenta.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser er lärarroll?
– Med hjälp av analoga och digitala verktyg kan man lättare nå och tillgodose barn i sin undervisning. De digitala verktygen fångar många barns intresse och är ett stort hjälpmedel i vår undervisning. Ett exempel på detta är när vi arbetade med fjärilar. Med hjälp av lärplatta och Stop motion kunde vi se hela fjärilens utveckling från larv till färdig fjäril. Barnen fick arbeta med green screen för att själva bli den fjäril de hade fött upp. Vi arbetade även med språkappar för att skapa egna böcker om projektet.

Hur ser ni på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har ni upptäckt något nytt under denna period som ni kommer att fortsätta med?
– Eftersom vi besöker förskolorna vanligtvis tog detta stopp när corona slog till. Vi fick inte längre besöka förskolorna och därför startade vi en teamdrive för alla pedagoger i förskolorna. Här finns instruktioner till de olika digitala verktygen, uppdrag och inspiration. På detta sätt har vi ändå kunnat nå pedagoger i förskolorna utan att vara på plats. Möten och nätverk har skett digitalt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I vår kommun finns vi som digitalistor som utbildar alla pedagoger i digitala verktyg. Vi reser runt och finns med i barngruppen. Här utbildar vi pedagoger på plats i sin egen förskolemiljö tillsammans med sin barngrupp. Vi leder även ett IKT- nätverk tillsammans med vår verksamhetsutvecklare. I IKT- nätverket finns det representanter från varje förskola som i sin tur förmedlar kunskapen vidare till sin förskola. Vi håller även temainriktade workshops. Via vårt instagramkonto försöker vi sprida inspiration och digital glädje till våra följare.

Har ni någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför ni använder den?
– Wi-Fi pucken är en stor favorit. Detta verktyg kan användas i de flesta undervisningsstunder, både inne och ute. Alla oavsett ålder, gammal som ung, fascineras av detta verktyg. Man kan med hjälp av wifi-pucken se sådant man inte kan se med blotta ögat. Tänk att kunna förstora en insekt upp till 80x. Visste ni till exempel att spindlar har upp till 8 ögon, det fick våra barn se häromdagen.