2022

Amanda Hällqvist

Svingelns förskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Amanda Hällqvist

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Svingelns förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Vi arbetar med att få in alla digitala verktyg i alla åldrar. Vi fokuserar på ett 1-5 års perspektiv med en progression för varje ålder.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Vi har fått ett större fokus på arbetet i mindre barngrupper. Vi har kunnat arbeta med fler digitala verktyg genom detta arbetssätt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har möten, en representant från varje förskola i mitt område samlas och ger varandra idéer och tips.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Puppet pals, barnen har varit aktiva med att göra egna sagor kopplat till projektet. Vi har även arbetat med wifiägget och kopplat det till olika material och strukturer.

Anders Enström

Skapaskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Anders Enström

Finalist till lärarpriset Guldäpplet 2022

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag vill att eleverna går från konsument till producent. Att eleverna förstår att digitala verktyg ger alla en röst. Då gäller det att göra nåt av den rösten. Då får eleverna skapa film, fotokonst, poddar och koda/programmera.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Lite turligt så passade mitt arbetssätt även distanslektioner, eftersom jag har designat mina lektioner så att alla kan delta oavsett plats. Det började jag med 2013 då två av mina elever bröt benet – en i Åre och en i Sälen – och bägge kunde hänga med på lektionerna. Trots avståndet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Genom träffar (fysiska och digitala) där alla bidrar och visar vad just de gör i skolan. All personal blir dessutom Apple Teachers – ett arbete som jag leder.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Min favorit är Reality Composer. En app där eleverna kan uppleva mina AR-projekt men också bygga egna AR-projekt. AR är utmärkt när man vill göra något abstrakt väldigt konkret. Vi har byggt kolets kretslopp, solsystemet och till och med testat hållfasthet hos olika typer av material. Allt i AR. Allt i Reality Composer.

Anders Hjälmered

Kärralundsskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Anders Hjälmered

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har jobbat som lärare sedan januari1999, först på Styrsöskolan och sedan augusti 2000 på Kärralundsskolan. Jobbar sedan några år med undervisning i Ma, Fy och Tk (har även behörighet i Bi, Ke och IdH) har haft ansvaret för schemaläggningen på skolan sedan 2004. Eleverna och deras vårdnadshavare brukar uppskatta mitt engagemang.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Ett bra exempel i NO är phet.colorado.edu där det finns simuleringar som visar många olika naturvetenskapliga begrepp som är bra för alla men framförallt för den kategori elever som lär sig bäst genom att titta på saker.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemins genomgångar i ämnena valde jag att spegla min skärm så att eleven kunde se vad som skrevs (de fick den sedan skickad till sig efteråt) samt lyssna och ställa frågor på det som togs upp

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har dels att vi delger varandra inom ämnesgrupperna men även att vi bistår varandra med tips på hur vi kan underlätta för våra elever

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag har inte tänkt på det som favorit men phet som jag nämnde ovan är en bra hjälp för såväl oss när vi demonstrerar och för eleven som vill studera på egen hand.

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Stockholm

Presentation

Presentation av Andrey Shupliakov

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare Ma/NO/Tk 4-6

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag brinner för verktyg som ger eleverna möjlighet att träna på ansvar, samarbete, entreprenörskap, kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Enligt min åsikt är det få fenomen som tränar på dessa förmågor som programmering. Jag älskar att designa mina egna program och sprider programmeringsglädjen i mitt klassrum, på min skola, via matteklubben (som utmanar matteintresserade elever på olika skolor) och på min egna YouTube-kanal, ”Koda Block”. Där engagerar jag mig med att skapa flippade programmeringsklassrum av hög kvalitet via egen studio och professionella videoredigeringsprogram (ScreenFlow).

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har alltid arbetat papperslöst och multimodalt så eleverna kan visa sin kunskap på olika sätt. Dessutom älskar jag verktyg som ger eleverna möjlighet att ta del av undervisningen närsomhelst och varsomhelst. Jag väljer verktyg som möjliggör för eleverna att nå mig enkelt med frågor och där de kan ta del av mina inspelade genomgångar och anteckningar från tavlan.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är en del av Digitala rådet på skolan som ser till att personalen ständigt får en relevant coachning i meningsfulla och ändamålsenliga verktyg. När jag håller i workshops lägger jag ofta upp mina fortbildningar på vår interna Sharepointyta via Microsoft Stream.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– I mitt klassrum är det flera appar som tillåter mig och mina elever att arbeta papperslöst som: Showbie, SeeSaw, Teams och Apple Classroom. Dessa appar skapar även förutsättningar för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt. Till exempel, ett bra sätt att lära sig multiplikationstabellerna är via musik som eleverna producerar själva i GarageBand med egna låttexter skrivna med hjälp av Rimlexikon. De kan demonstrera tekniska system så som sophantering i samhället i Minecraft, spela in en skärminspelning och ladda upp filmen till mig via Showbie. Mitt favorit programmeringsverktyg är Scratch som är enkelt och visuellt men har skyhögt tak för de som vill utmana sig själva.

Anette Andersson

Lindskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Anette Andersson

Nominerad som en del i Lindskolans lärarlag

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare. Arbetar i grundsärskolan med inriktning träningsskolan. Har arbetat inom grundsärskolan i ca 18 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förstärka elevernas digitala kompetens med hjälp av olika digitala verktyg. Med stöd i de digitala verktygen kan vi anpassa undervisning utifrån varje enskild elevs behov, förutsättningar och intressen för att göra dem delaktiga i skolarbetet. Både elever i verksamheten och pedagoger i förberedande syfte använder dagligen verktyg inom IKT. På Ipads använder eleverna sig av pedagogiska appar utifrån en tydlig arbetsordning som styr vilka appar de ska jobba med för att utveckla sin digitala kompetens.

– Ipad används även som ett verktyg för gemensamt lärande när vi på gemensamma arbetspass kopplar upp Ipaden mot smartboarden. På så sätt skapar vi en delaktighet i klassrummet där alla utifrån sina förutsättningar kan vara delaktiga och se vad vi gör på Ipaden. Det gör att alla elever blir inkluderade och att lärandet blir tillgängligt för alla elever.

– Vi använder oss av Greenscreen för att skapa filmer. Våra filmer delas digitalt med vårdnadshavare och på så sätt inkluderar vi även hemmet och ger eleverna möjlighet att ta del av vad de gjort i skolan tillsammans med vårdnadshavare. Att använda greenscreen hjälper oss även att ta del av miljöer vi av olika anledningar inte kan besöka och kan på så sätt ge ett mervärde för eleverna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med
–Digitala utvecklingssamtal med vårdnadshavare, vi fick prova att ha digital presentation av skolan för nya elever. All lektionsplanering finns sedan tidigare digitalt så det gick lätt anpassa under pandemin. Vi har ökat vår kunskap med att använda oss av teknikerna med de olika digitala mötesplattformarna vilket vi vid behov kommer att fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kontinuerligt samarbete med varandra och arbetar med gemensamma teman. Vi grovplanerar tillsammans och delar allt material vi skapar i gemensamma Google drivemappar.  Vi arbetar med att lyfta och ta till vara på allas kompetenser och lär oss hela tiden av varandra. Vi håller i egna interna utbildningar och bygger upp vår digitala kompetens återkommande. Vår skola satsar mycket på olika former av digitala verktyg för att höja vår kompetens, tillsammans arbetar vi i kollegiet för att med digitala verktyg öka elevernas delaktighet, förståelse och inflytande i vardagsaktiviteterna i skolan och i vår närmiljö.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Inprint och Symvriter, är favoriter för att de synliggör och skapar tydlighet för våra elever. De hjälper oss att skapa tydlighet och strukturer i vardagen. Notebook är ännu en av mina favoriter som används dagligen, vi har en discopärm, med upplägg som är skapat i notebook. Pärmen består av nio sidor i olika färger med nio poplåtar på varje sida, eleverna kan gå fram till smartboarden och bläddrar för att välja låt eller de som behöver bläddrar i pärmen och väljer en färg och låt där, det ger en direkt respons för eleverna när de trycker på låten som startar direkt länkad via Youtube. Uppskattat upplägg som skapar stor delaktighet och uppmuntrar eleverna att välja.

Anette Hölttä

Solbergaskolan
Gotland

Presentation

Presentation av Anette Hölttä

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en 55-årig gotländska som gillar språk och pedagogik. Jag är språklärare sedan 18 år tillbaka.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?

– 5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?

– I helklassundervisning finns många bra stödstrukturer att lätt använda sig av för alla de elever som behöver. Halvfärdiga meningar när en text ska skrivas, börjor och slut på texter till exempel. Så att skrivandet lätt kan komma igång. Skrivandet ska ske i den digitala enhet jag har bestämt. Man får inte ge sig som lärare. En del elever har svårt att hitta rätt dokument, visa åter och återigen. Skam den som ger sig. De har sådana möjligheter när de väl får koll på tekniken. Lyssna på sin text, översätta texter och mycket mer.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?

– Jag undervisade på plats under pandemin men märker att en del elever har en mer utvecklad digital vana nu. Jag har övertagit grupper som är vana användare.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?

– Det är den största utmaningen. Kollegor vill inte alltid använda samma samarbetsytor som jag. Det är helt klart en ledningsfråga. Bestäm så att vi alla gör lika, det skapar tydlighet och struktur för alla, elever som lärare. Många ämnesgrupper har gått STL-skriva sig till lärande-utbildningen och där får man verkligen bra verktyg att använda sig av om man bara tar sig tid att gör utbildningen som den är tänkt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag tycker att appen, Office Lens är mycket användbar till elever som inte har så stark svenska ännu. De kan snabbt ta en bild från tex baksidan av en bok och översätta den till sitt modersmål. De har sedan förförståelse innan vi angriper boken. Jag gillar också Onenote och alla möjligheter för lärare att fördela uppgifter till eleverna. Jag kan i realtid se vad eleverna skriver och allt finns kvar när lektionen är slut. Inget ska skickas eller air dropas.

Angelica Kny Vesterlund

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Presentation av Angelica Kny Vesterlund

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som gymnasielärare på barn- och fritidsprogrammet Dragonskolan, Umeå. Inom ramen för BF-programmet utbildar jag personliga tränare och gruppträningsinstruktörer.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– För mig handlar det om att göra undervisningen mer intressant för eleverna genom att möta dem på deras egna arenor, tex via spelifiering, ett quiz, en film eller en kahoot. Genom att jobba med digitala verktyg kan jag göra undervisningen mer tydlig, göra eleverna mer delaktiga och öka tillgängligheten i form av exempelvis inspelade föreläsningar som eleverna kan ta del av när de vill. Dessutom blir mitt och elevernas arbete mer hållbart då de kan återanvändas i form av inspiration till kommande årskullar eller material som återanvänds i kurserna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Redan innan pandemin jobbade jag en hel del med digitala verktyg i undervisningen men i och med pandemin växte de arbetet. Mina inspelade föreläsningar blev betydligt fler, jag vävde in flera quiz och olika kahoot i undervisningen. Dessutom upptäckte jag appen active quiz som är ett roligt och lätt verktyg att ta till för att få eleverna att röra på sig. Förutom dessa verktyg använder jag mig ännu mer av vår digitala lärplattform, där mycket av kursmaterialet jag använder finns tillgängligt för eleverna.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag upplever att många på vår skola är väldigt generösa när det gäller att dela med sig av tips eller material de skapat. Detta bidrar till att många lärare vågar prova något nytt och att samarbetet mellan oss kollegor ökat. Jag upplever att det i sin tur har lett till ett ännu mer öppet, hjärtligt och positivt klimat oss kollegor emellan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Många av mina kurser handlar om hälsa och välbefinnande och där försöker jag alltid få in någon form av rörelse. Appen active quiz har varit till stor hjälp där eleverna exempelvis fått gå en promenad och svarat på frågor som är kopplade till tidigare genomförda föreläsningar eller reflektionsfrågor kring kommande föreläsning.

– Jag använder mig också ofta av presentationsverktyget prezi, ett enkelt verktyg för att få liv i presentationerna. Därutöver brukar jag använda lumafusion då jag och eleverna skapar filmer. Filmerna kan användas som en introduktion till ett moment eller som ett redovisningsverktyg för eleverna.

Anita Persson

Öllsjöskolan
Kristianstad

Presentation

Presentation av Anita Persson

Nominerad som en del av Arbetslag 1AB, tillsammans med Pernilla LundinAnnelie Wimhed och Anette Ekdala

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare som arbetar två läsår i förskoleklass och det tredje läsåret följer jag den klassen och arbetar tillsammans med en grundskollärare i årskurs 1.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Alla elever får redan i förskoleklass en inloggning till Google Drive som gör att de själva kan både på skoltid och fritidstid logga in och tex. arbeta med skolplus eller Inläsningstjänst etc. På lektionerna har vi digitala presentationer med Widgetbilder som gör att alla kan se och tolka antingen text eller bild, vilket gör att det är anpassningar till alla elever.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– På skolan används plattformen Unikum som är tillgängligt för alla vårdnadshavare och elever och där lägger vi kontinuerligt ut information till alla. Vi använder även Instagram och lägger nästan dagligen ut något om våra lektioner. När någon elev är frånvarande kan de med hjälp av sina föräldrar ta del av information och se bilder på det som gjorts. Vi skickar även hem länkar till uppgifter och ibland filmer som de kan ta del av. Under pandemin hade vi digitala utvecklingssamtal och då kunde ibland båda Vårdnadshavarna delta och detta är något som vi kommer att fortsätta erbjuda dem som vill.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På vår skola finns det en Delakultur där material samlas i Google Drive och det är tillgängligt för all personal. Vi delger också varandra på pedagogiska möten i olika proffesioner. Vid terminslutet Vt-22 hade vi en föreläsning om vårt arbete för samtliga kollegor på skolan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi använder oss av Googles presentationer där vi både har text och bilder från widget online som presentation för eleverna. Vid varje morgonstart använder vi ClassroomScreen  med bild och text och därtill har vi någon lugn musik från Youtube i bakrunden och det finns uppe när eleverna kommer in på morgonen. Widget online använde vi mycket. Vidare använder vi  skolplus, Inläsningstjänst och AVmedia. Vi har även haft både UR och Sveriges Radio.

Anna Martinsson

Malung-Sälens gymnasieskola
Malung-Sälen

Presentation

Presentation av Anna Martinsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är svensklärare på gymnasiet och ”IT-inspiratör”. Jag var tidigare förstelärare inom digitalisering men detta läsår har kommunen prioriterat andra arbetsområden inom förstelärarskapen. Jag jobbar dock vidare med mina kollegors IT-kunskaper trots att jag inte längre är förstelärare. Med andra ord – jag gör samma jobb men får mindre betalt. Jag tycker dock att en fortsatt kompetensutveckling bland både kollegor och elever är så viktig att jag kör vidare!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Nästan allt vi gör i klassrummet är i någon form digitalt. Vi arbetar med Googles verktyg i det dagliga arbetet och i stort sett varje dag får jag möjlighet att utveckla elevernas lärande i dessa verktyg. I och med att jag är svensklärare ingår mycket läsning – där kommer kompensatoriska hjälpmedel in i bilden (t ex Legimus, ILT och ljudboksappar). Eleverna får också lära sig att man faktiskt kan jobba med mobilen, inte bara leka med den. I och med de kompensatoriska hjälpmedlen och variation i arbetssätt blir lärande tillgängligt för alla.
Ett kort svar på frågan är att varje lektion är en utveckling för elevernas digitala kompetens.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Faktum är att coronapandemin  påverkat mitt arbete positivt i så måtto att mina kollegor fick upp intresset för digitala lösningar och blev mer mottagliga för vad jag har att förmedla. Eleverna blev också mer vana att utsättas för nya arbetsmetoder som vi nu ”efter pandemin” använder nästan dagligen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Nu när mitt förstelärarskap är över sker den digitala resan mer digitalt än fysiskt. Jag har skapat en sida med digitala tips, jag skickar ut mejl med tips och jag håller workshops med nyanställda och frivilliga som vill vidareutveckla sig samt introduktion för alla nya elever i början på höstterminen.

– Tidigt på skolans digitala resa och 1:1-satsning hade vi stor hjälp av vår leverantörs inspiratörer och mycket av vad de förmedlade kör jag vidare på i mitt arbete med nya och gamla kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Mentimeter använder jag i stort sett varje dag i någon form, till exempel ordmoln med nyckelord efter en genomgång.