2022

Emma Forsberg

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Emma Forsberg

Nominerad tillsammans med Anna-Karin Gustrin och Greger Ravik

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i matematik, NO och teknik åk 7-9 på Helenelundsskolan i Sollentuna.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– En stor fördel med att arbeta med digitala verktyg är att det underlättar när jag vill att eleverna ska arbeta med olika saker eller på olika nivå. Det finns också många alternativ för att arbeta multimodalt. Digitala verktyg är en naturlig del av våra elevers vardag och då blir extra viktigt att de kan använda de verktyg som vi vill att de ska använda.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Något som blev väldigt påtagligt under pandemin var att trots att vi arbetat länge med digitala verktyg som t ex Google Classroom så behövde vi bli ännu bättre på struktur och tydlighet mot eleverna. Våra elever på högstadiet har fått vara med och göra en policy så att alla lärare lägger ut information, uppgifter, döper classroom m.m på samma sätt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Digigruppen (jag, två kollegor och en biträdande rektor) ses varje vecka för att bl a utforma fortbildning utifrån våra kollegors behov eller behov som vi ser. Vi har ett ständigt elevperspektiv och fortbildningen har handlat om alltifrån hur appar fungerar, användning av digitala verktyg med eleverna, diskussioner kring upphovsrätt och källkritik m.m. Våra kollegor kan också boka tid med oss för att få hjälp. Det har varit mycket uppskattat.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Min favoritapp och webbtjänst är sedan länge PhET Interactive Simulations. Jag använder den både för att få mer elevinteraktiva genomgångar och för att göra laborationer. När jag t ex går igenom begreppen ström och spänning får eleverna vara med och undersöka vad som händer i en krets när man seriekopplar eller parallellkopplar batterier.

Emmy Persson

Tulpangårdens förskola
Lomma

Presentation

Presentation av Emmy Persson

Nominerad tillsammans med Magdalena Norén och Sara Eklund.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare i Lomma kommun. Förutom mitt uppdrag i barngruppen har jag även tillsammans med två andra förskollärare tid avsatt för en digital grupp i vårt förskoleområde. Vi har tillsammans arbetat med att utveckla användandet av digitala verktyg på våra tre förskolor. Bland annat har vi skapat en webbplats som heter “Digitala möjligheter” med tips och information om det digitala arbetet i förskolan. Här har vi på ett enkelt och lättförståeligt sätt samlat både inspiration kring vad man kan göra tillsammans med barnen men även korta instruktioner i form av filmer, bilder och text kring hur man praktiskt gör. Allt för att öka kunskapen och användandet hos de som arbetar på någon av förskolorna i vår kommun. Vi upplever också att det finns mycket kunskap hos våra kollegor. Vi tänker oss att vår webbplats ska kunna fungera som en plattform för att samla all denna kunskap så att det kollegiala samarbetet kan utvecklas.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Digitalisering är ett område som alltid har fångat vårt intresse och i arbetet med barnen ger det oss pedagoger möjlighet att tillföra ytterligare dimensioner i deras lärande. Förskolans roll är att få barnen att bli producenter och inte enbart konsumenter av det digitala. Vår ambition är att erbjuda barnen i våra förskolor andra sätt att använda digitala verktyg än vad de vanligtvis gör hemma. Detta kan till exempel ske genom att barnen får lära sig skapa med hjälp av digitala verktyg, att de får prova och utforska flera olika verktyg för att på så sätt utveckla sin förståelse och sitt kunnande. Vi ser att vårt arbete har medfört en ökad digital trygghet hos många av våra kollegor. Detta i sin tur genererar att fler barn på våra förskolor ges möjlighet att bli producenter istället för endast konsumenter av det digitala.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin uppstod det många tillfällen när vi behövde använda oss av digitala verktyg tex för kommunikation med vårdnadshavare men även oss kollegor emellan. På vår arbetsplats använder alla samma digitala bas vilket har öppnat upp för oändligt många fler möjligheter till kommunikation, delande av dokument, gemensamt skrivande och kollegialt lärande. Detta är något som många har dragit lärdomar av och säkert kommer fortsätta använda även nu, när vi är tillbaka till mer
som det var innan pandemin. Även om implementeringen av Infomentor som en gemensam plattform skedde innan pandemin har vi tack vare den sett hur vårdnadshavare kunnat följa sina barns utveckling och lärande under de perioder när de fysiskt inte fick komma in i våra lokaler.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har tillsammans arbetat för att förnya lärandet och öka användandet av digitala verktyg på våra tre förskolor. Sedan vi startade upp vår digitala grupp har vi utöver att skapa en webbplats även varit runt på alla avdelningar på de tre förskolorna. Vi har bland annat tagit reda på vilka behov våra kollegor har för att kunna arbeta och känna sig bekväma med det digitala arbetet i verksamheten. Detta för att kunna rikta innehållet av det som vi skapar och lägger in på webbplatsen. Vårt mål är att det verkligen ska vara något som våra kollegor har användning av. Vi vet att många inom förskolan har brist på tid så lättillgänglighet och enkla korta instruktionsvideor upplever vi är en framgångsfaktor.

– På våra tre förskolor har vi även inventerat och uppdaterat allas digitala verktyg. Det är svårt att utveckla och arbeta med digitalisering när verktygen av olika anledningar inte fungerar. Vi har också haft “prova på” workshops för alla kollegor där målet var att inspirera samt ge kollegorna tid att lära sig och prova olika digitala verktyg. Detta för att låta alla äga kunskapen och känna sig trygga med användandet av det i barngruppen. Vi tänker att så länge man inte äger kunskapen och känner sig bekväm att använda det så är steget stort att använda det tillsammans med barnen.

– Vi vill kunna hjälpa så många som möjligt att hitta nya sätt att arbeta där de digitala verktygen kan vara ett stöd i barnens lärande. Målet för vår webbplats ”Digitala möjligheter” har hela tiden varit att engagera alla men kanske särskilt de kollegor som tycker att det är svårt att hitta sätt att förstå tekniken. Det ska vara enkelt, lättförståeligt och inspirerande, allt för att öka kunskapen och likvärdigheten mellan olika avdelningar och förskolor.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vår upplevelse är att det inom det digitala ofta är fokus på de äldre barnen och deras görande. De yngre barnen glöms bort eller så uttrycker pedagoger att de inte vet hur eller vad de kan göra digitalt som passar även de små. Detta har fått oss att engagera oss lite extra för att försöka hitta lämpliga digitala verktyg och appar som kan göra även de yngre barnen till producenter. En app som vi ofta använder är “Puppet Pals”. Det är en app där barnen kan skapa egna berättelser. För något år sedan hade vi en barngrupp som var otroligt fascinerad av Bockarna Bruse. Med hjälp av “Puppet pals” kunde barnen tillsammans skapa sina egna varianter av sagan. Även de som inte hade utvecklat det verbala språket kunde vara med och agera i olika moment. Det blev många lustfyllda och givande stunder som fångade barnens intresse.

Emmy Persson, Magdalena Norén och Sara Eklund

Tulpangården, Lärkan och Domedejlas förskolor
Lomma

Presentation

Presentation av Emmy Persson, Magdalena Norén och Sara Eklund

Emmy, Magdalena och Sara har tillsammans arbetat för att förnya lärandet med digitalisering, de driver en utveckling där det både stöttar men också sprider kunskap. På deras gemensamma webbplats finns filmer som de själva gjort på pedagogers önskemål för att förenkla deras arbete och för att både öka kunskaper men också förenklar för kollegorna i deras arbete, Siten byggs på hela tiden utifrån behov som uppstår och önskemål.

Webbplats med tips och information om det digitala arbetet i förskolan. Digitala möjligheter

Emmy Persson
Magdalena Norén
Sara Eklund

 Erica Nordmark

Amerikanska gymnasiet
Stockholm

Presentation

Presentation av Erica Nordmark

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i historia och engelska

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag har alltid ansett att för att bedriva en framgångsrik undervisning med eller utan digitala verktyg så måste man alltid jobba med tydlighet och tillgänglighet. Elever nu för tiden har sällan ro att söka länge efter information eller läsa långa instruktioner. Därför behövs ett pedagogisk tänk när man arbetar med olika plattformar, appar eller dylikt. Min digitala kompetens är egentligen inte särskilt hög, det finns många lärare som kan mycket mer. Min specialitet är snarare att arbeta fram strukturer och lösningar för hur man ska använda dem och hur man gör dem lättillgängliga och användbara i undervisningen.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag skulle säga att pandemin satte många lärares digitala kompetens på sin spets. Vi blev tvungna att från en dag till en annan ställa om vår undervisning och hur vi bemöter elever. Själv började jag arbete mycket mer med videos och inspelningar vilket jag sedan fortsatt med även efter distansundervisningen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi är en mycket digital skola med många digitala verktyg som hjälper oss i det vardagliga arbetet. Det vi fokuserat på är att jobba med gemensamma strukturer för våra digitala klassrum så att eleverna blir mer trygga. Ibland kan vuxna tro att unga kan mycket om iPads och datorer  och visst finns det många som kan det men det finns även de elever som känner sig väldigt osäkra och som behöver mycket stöd. Speciellt de som har svårt med för många sinnesintryck. Detta har jag fokuserat mycket på. Digitala verktyg ska förenkla arbetet inte krångla till det.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Just nu gillar jag pretzi väldigt mycket och använder det till att skapa tydliga föreläsningar både som förinspelat material men också i klassrummet.

Erik Forssell

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Presentation av Erik Forssell

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare på Teknikprogrammet. Undervisar inom arkitektur, gränssnittsdesign, bild och digitalt skapande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Lärplattformen Classroom är det jag har mest positiva erfarenheter ifrån. jag har provat en hel del, alltifrån Moodle (som var mycket bra) till kommunens egna plattformar (som har varit undermåliga). Classroom ger möjlighet att under tid bygga en solid kurs. Med dialog med elever, kollegor och föräldrar växer kursen, revideras, utvärderas konstant. Allt i realtid. Under pandemin har kurserna fått högre kvalitet och kvantitet. Uppläggen är nu mer breda för att passa de flesta elever. Fördjupningsuppgifter och referenser är nu enkla att hitta.

– Med tydliga examinationsinstruktioner kan man på ett säkert sätt ge tydliga kommentarer med det omdöme eleven fick på momentet.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag satt redan i startblocken när coronapandemin tog fart. Det var som ett startskott för att realisera de verktyg som vi hade. Nu blev det verkligen relevant att använda dem i ett skarpt läge. Jag har upptäckt att många stora aktörer är villiga att dela ut licenser till elever under ett eller flera läsår. Formulerar man sig tydligt så brukar det lösa sig.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi arbetar givetvis i arbetslag där taket är högt. Vi hjälper varandra med såväl tekniska som didaktiska problem. Vi såg till att verktygen var enkla och intuitiva så att alla kunde hänga med, men samtidigt så släppte vi lös kreativiteten så att nya metoder utforskades. Vi har nu en fullt fungerande site, imitten.se, som används som plattform för elevarbeten. Vi uppmuntrar varandra att använda den.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Det finns så många webbtjänster och appar nu. För att nämna några tycker jag Cubity Goo är fantastisk. De modeller eleven gjort i Sketch-Up eller Revit appliceras på en fysisk yta. Jag som besökare kan då interagera med dessa. Jag kan ladda upp en hel klass arbete och vandra runt i klassens stadsdel.

– Gis. Allt med Gis är fränt! Under pandemin använde vi oss av applikationer som styrdes av Gis, allt från att följa pandemin till skogsbränder, miljöförstöring, stormar, folkgrupper, densitet och så vidare.

– Det nya är AI genererade bilder. Det kommer att revolutionera bild och filmskapandet. Hela frågan om upphovsrätt ställs på ända.

Eva Bida

Torekällgymnasiet
Södertälje

Presentation

Presentation av Eva Bida

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som idrotts-, natrukunskaps- samt Barn och Fritidslärare på Torekällgymnasiet i Södertälje. Jag är också förstelärare där jag jobbar mycket med processer kring IKT samt värdeskapande lärande. Jag föreläser även kring området digitalisering oh värdeskapande arbete med fokus på helhetsbilden och individanpassning för lärare från hela Sverige.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Mitt fokus är på en tillgänglig lärmiljö för alla. Jag tror inte på att det finns ett optimalt verktyg som passar alla utan detta måste individanpassas. Jag lägger mycket fokus på att hitta rätt verktyg till rätt elev så fokus för mig är mer på individnivån. Sen kan man ju hitta verktyg som passar för en hel klass men det är ju isåfall bara bonus. Precis som när man arbetar med anpassningar i klassrummet så är det digitala för mig lika viktigt. Jag tror det är viktigt att nå alla elever även de som på pappret inte har behov av anpassningar, det gäller att stimulera alla och med rätt hjälpmedel på eleverna att känna att lärandet är roligt och stimulerande. I början av varje läsår pratar jag med mina elever och kartlägger deras tankar om sitt lärande, därefter får eleverna prova olika digitala verktyg för att hitta det optimala för just dem. Jag vill att eleverna ska känna en glädje, inspiration och kreativitet när de arbetar med dessa verktyg, då har de hittat rätt!

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Denna utveckling har gått enormt mycket framåt under denna tid. Jag anser att vi behöver ta med oss det vi lärt oss och anpassa det till den fysiska undervisningen. Det mesta av det som gjorts under distansundervisningen blir ännu bättre i ett klassrum när man kan se elevernas respons live! Jag tar även med mig möjligheten till i stort sett oändlig individanpassning i undervisningen i Idrott- och Hälsa där det tidigare varit svårt att hitta individuella lösningar som eleverna med exempelvis problem att idrotta i grupp kan dra nytta av.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– För det första försöker vi ta vara på hela kollegiets erfarenheter. Det finns många värdefulla lärdomar och erfarenheter att ta del av. Mycket kan vi ta med oss tillbaka till den fysiska undervisningen men det måste balanseras in på ett bra sätt. Jag tror att just dessa kunskaper vi har fått kan skapa andra dimensioner i undervisningen och ge eleverna en större bredd i exempelvis bedömningssituationer och inlärning.

– Vi har skapat en Sharepointsida där vi alla kan lägga ut instruktionsfilmer och tips på olika digitala verktyg man kan arbeta med. Vi lär också av varandra genom strukturerade lärsamtal, lektionsobservationer och samtal i arbets- och ämneslag.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
• Creaza är ett verktyg där eleverna kan skapa olika uppgifter med hjälp av sin kreativitet, de kan tex göra tecknade serier eller filmer om ett visst område, detta gör att eleverna kan processa ny information och skapa en förtrogenhet.

• Nearpod är en interaktiv presentationsform där du kan skapa större elevdelaktighet i undervisningen, du kan koppla på feedback om en viss fråga, ställa checkfrågor under ett videoklipp, lägga in en kunskapsutmaning och så vidare … allt detta i samma presentation. Eleverna kan dessutom följa med i presentationen på sin egen dator. Detta gör att denna metod funkar lika bra under distansundervisning såsom i klassrummet. Det gör också det enklare för mig som lärare att få ständig feedback på undervisningen under pågående lektion, då kan jag direkt anpassa min undervisning.

• Ett bra sätt att följa upp och bearbeta teoretisk kunskap med fysisk aktivitet är ActiveQuiz. Eleverna går x antal km och får frågor efter x antal m som eleverna kan diskutera och reflektera. Efter genomförd aktivitet får man bra redogörelser av svaren för vidare diskussioner i klassrummet. Fungerar även bra som exitticket.

• X-note: här kan man lägga ut digitala orienteringskontroller, du kan vid varje kontroll också lägga ut en ledtråd eller en fråga som du ex. kan koppla till ett teoretiskt område du arbetar med.
Andra bra verktyg är:

• Forms: Är ett bra verktyg för korta eller långa exittickets där man kan fånga upp elevernas lärande och behov av hjälp och stöd. Jag använder också detta verktyg till att skapa digitala escape rooms.

• Sharepoint: Använder jag både för att samla information kring ett ämne på ett och samma ställe men även för att göra tydliga och avgränsade uppgifter för elever med NPF.

• PolarGoFit: Är ett verktyg för insamling av elevernas pulsdata. Med hjälp av denna data kan sedan eleverna analysera och reflektera kring sin egen hälsa och välbefinnande.

Eva Östblom

Körsbärets förskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Eva Östblom

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag  har arbetat på förskola i 8 år som förskolelärare och pedagogisk lagledare. Tidigare har jag arbetat som bildlärare i 15 år på högstadiet. I förskolan jobbar jag med barn som är 3-6 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– I mitt arbete på förskolan väver vi in digitala verktyg i olika delar av undervisnings innehåll. I planeringen över året så finns moment av digital kompetens med.

– Barnen får möta och själva arbeta praktiskt med skilda digitala tekniker och verktyg för att utveckla språk, fantasi, berättande, skapande, bli källkritiska och för att undersöka och utforska material och natur.  Det sker till en början i mindre grupper under planerade tider där pedagoger kan finnas med och visa hur man använder tekniken och kunna samtala om innehållet.
Barnen har till exempel fått göra egna böcker i appen bookcreator. Till deras berättelser har de gjort illustrationer med hjälp av green screen och använt sig av en digital penna.

– För att förstå att allt man ser inte är sant och bli källkritisk jobbar vi med green screen och stop motion. Med hjälp av förstoringsägg kan barnen se och upptäcka saker på nära håll.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin har jag fått lära mig att ha digitala möten. I kontakten med familjer har vi utvecklat digital kommunikation som jag kommer kunna ha nytta av även nu efter pandemin.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På min förskola har jag och en kollega haft några workshops för att hela personalgruppen där de fått prova på olika verktyg. Vi har visat exempel och haft diskussioner kring digitalt arbete med barn. All personal har en egen Ipad. I Södertälje finns ett nätverk som har till uppgift att sprida goda exempel och utveckla den digitala kompetensen i Södertälje förskolor, där finns jag med nu. Vi har skrivit ett kompendium där det beskrivs hur man kan arbeta med digitalitet i förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag använder gärna appen Bookcreator. Den är användarvänlig och rolig för barn. Det blir ett väldigt naturligt hjälpmedel när man ska göra en bok. Ett verktyg som behövs i processen att tillverka själva boken. Det blir ett meningsfullt arbete som kombinerar innehåll med digital kompetens för barnen. Det är dessutom lätt att få en QR-kod till boken så att familjer kan läsa böckerna elektroniskt hemma.

Eveline Samuelsson

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Presentation av Eveline Samuelsson

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare på SFI Flexi B (flexibla studier, kurs B). Eleverna är halvtidsstuderande med individuella scheman (förmiddag, eftermiddag, kväll eller en kombination).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Under pandemin har det blivit en ganska påtvingad digitalisering av eleverna, men i vissa situationer har det varit möjligt att träffa elever på skolan för handledning. Utvecklingen sker genom undervisningen i sig – med mycket tålamod och stöttning för att få eleverna att våga använda digitala verktyg och tjänster de kanske inte är vana vid.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin ledde till en totalförändring av hur vi arbetar med digitala verktyg, i och med att det enbart blev distans. Tidigare använde vi digitala verktyg i klassrummet, men sedan blev det enbart digitalt – videolektioner och kommunikation via mejl och blogg. Nu har vi nyligen skapat en hybrid på Flexi B, där vi har lektion i skolan 2 dagar i veckan, men utöver det har vi ju verkligen blivit mer digitala. Det nya vi började använda var Microsoft Teams, och det använder vi fortfarande de dagar vi inte är i skolan. Vi förtsätter också använda Lunis som det centrala läromedlet och informationsmediet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi samarbetar nära inom arbetslaget (inte bara kursnivå), och vi har även haft pedagogiska forum med övriga SFI där vi utbytt idéer och tankar kring digital undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Lunis använde vi innan pandemin, men nu är det vårt centrala läromedel. Jag tycker också om bloggen på Lunis, jag har tidigare inte använt någon klassblogg. Min andra favorit är, kanske lite tråkigt, powerpoint-presentationer. Det använder vi hela tiden. För mig blir det en tydlig struktur för lektionen, med moment där eleverna mest lyssnar och moment med mer elevaktivitet. En kan också använda ritverktygen för att kunna ”skriva på tavlan” i presentationen, och det är enkelt att infoga ljudfiler och filmer. Det blir ”tavlan” i Teams, men även på clevertouchen i klassrum. Microsoft Teams är också bra, där kan vi dela in dem i små grupper.

Fredrik Norman

Bessemerskolan
Sandviken

Presentation

Presentation av Fredrik Norman

Vem är du och vad jobbar du med?
–Jag heter Fredrik ”Feke” Norman. Gymnasielärare, förstelärare samt kvalitetssamordnare. Utbildad som lärare vid Högskolan i Gävle och Uppsala universitet samt MEXT-stipendiat vid Tokyo Gakugei University 東京学芸大学. Sedan 2015 driver jag bloggen och vloggen Didaktiska laboratoriet om skolforskning, kvalitet, digitalisering och undervisningsmetodik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Eleverna använder sig av responsiva läromedel och verktyg: talsynteser, flipkort, screencasts, videoinspelningar, kamratrespons, säkra provplattformar. Jag har skapat en digitala lärresurs (www.feke.online) för att ge eleverna 100% transparens: tillgång till lektioner, inspelningar, lärandemål, multimodala lärande- och bedömningsaktiviteter vilket bidrar till en tillgänglig lärmiljö. Kortfattat är den en förlängning av min min roll som lärare.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– I relativt liten mån eftersom jag redan var fullt ut digitaliserad sedan innan. Däremot var det många elever som upplevde mitt digitala arbetssätt och lärresurs som mycket tjänligt eftersom de alltid hade tillgång till alla lektioner, övningar, elevexempel och annat som de kunde direkt nå via min hemsida.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På Bessemerskolan finns en aktiv IT-samordnare och aktiva användarstödjare i våra digitala verktyg, exempelvis lärplattformar, utifrån att vi har utbildningsträffar där kollegor visar hur de gör sin undervisning tillgänglig för eleverna.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Google Sites där jag skapat min lärresurs. Innan det hade jag mina övningar på papper i mitt kontor. Resursen används nu varje lektion för struktur och tydlighet. All undervisning är direkt tillgänglig för alla elever, när de vill och de kan alltid gå tillbaka eller framåt till lektioner för att själva kunna öva så mycket de önskar. Det ska inte finnas några hinder för elevernas lärande.