Trädockor och identitet i internationellt utbyte

Foto Birgitta Flodén

Två trädockor, Lara och Damla är två viktiga personer i livet för en fjärdeklass i Siegerland Grundschule i Berlin och en förberedelseklass i årskurs 7-9 på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Tillsammans jobbar de i projektet ’The New Europeans – The two Wooden Doll´s Project’, ett eTwinningprojekt. Projektet har blivit uppmärksammat på många sätt bland annat vann det första pris i den internationella eTwinning Awards 2008 samt det svenska eTwinningpriset.

Birgitta Flodén, finalist till Guldäpplet 2008 och engelsklärare på Hässelbygårdsskolan i Stockholm, som driver projektet tillsammans med sin tyska kollega Christiane Meisenburg var också en av två finalister till Guldäpplet som delades ut i samband med Skolforum i år. Guldäpplet är ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd och priset har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen.

Upprinnelsen till projektet var en eTwinningkonferens i Köpenhamn. Birgitta åkte dit med klara idéer kring ett projekt hon ville göra men i Köpenhamn träffade hon Christina och planerna förändrades. Christina undervisade i en fjärdeklass där över 90 procent av eleverna kom från andra länder än Tyskland, på Hässelbygårdsskolan hade Birgitta en förberedelseklass i år 7-9. De svenska eleverna var alla nyanlända till Sverige, medan de tyska eleverna ofta hade bott en längre tid i Tyskland.

Flytta till ett nytt land
Erfarenheterna hade eleverna i de båda länderna gemensamt även om det var åldersskillnad mellan dem.

– Det har aldrig varit något problem, säger Birgitta. Eleverna har inte reagerat på det.

De två trädockorna Lara och Damla är huvudpersonerna i projektet. I ett storylineinspirerat arbetssätt har dockorna fått en fiktiv identitet. Genom de upplevelser dockorna har kommunicerar klasserna, berättar om dockornas liv i Sverige respektive Tyskland och ställer frågor till varandra. Och det har varit starka känslor som kommit upp när eleverna genom dockorna förmedlat sina upplevelser och intryck.

Eleverna har fotograferat dockorna och gjort Powerpointpresentationer runt olika ämnen som att anlända till ett nytt land, skolan, fritiden, släkt och vänner. Presentationerna har skickats till den andra klassen som har lämnat responser, ställt frågor tillbaka och så har projektet fortskridit på arbetsspråket som har varit engelska. Men det är kommunikationen och inte den språkliga korrektheten som har varit det viktiga, även om eleverna också har blivit starkare i engelska, påpekar Birgitta.

– Responserna har varit viktiga, säger Birgitta Flodén.

Kollaborativt arbete

– Eleverna och jag har haft ett gemensamt mål att sträva mot och det har inneburit att vi alla fått ta ett mycket större ansvar i kringarbetet i skolan. Det har stärkt eleverna och det har stärkt mig också.

En del elever har haft goda itkunskaper, för andra har verktygen varit nya. Men de som har kunnat lite mer har hjälpt de andra.

– Eleverna har tagit mer och mer ansvar och jag har kunnat ta ett steg tillbaka, säger Birgitta Flodén.

Text: Carina Näslundh 


carina@diu.se