Klassens wiki blev nytt klassrum

Foto Gunilla Walsh

Femteklassarna på Fisksätraskolan i Nacka har numera två klassrum. Ett i skolan och ett på nätet. I våras började de tillsammans med sin lärare Gunilla Walsh, finalisttill Guldäpplet 2009,  att skriva om olika djur i en wiki. Ett drygt halvår senare består wikin av flera hundra sidor om allt från fotboll till information och olika länder och matrecept från världens alla hörn.

– Det är roligt. Man lär sig bra saker hela tiden. Både när man skriver själv och när man läser vad de andra skriver. Vi jobbar mycket med wikin både i skolan och hemma på kvällarna. Eleverna klass 5 SE på Fisksätraskolan svarar i det närmaste unisont på DIUs fråga om vad som är bra med wikin.

Jonas är en av de elever i klassen som skrivit allra mest, närmare 160 wikisidor har han producerat om olika ämnen. Fakta hittar han på olika sidor på nätet som Gunilla Walsh har visat på.

– Titta här, säger Jonas och visar hur han hittar information om olika länder på Wikipedia och på Utrikespolitiska institutets webbplats.

– Jag lär mig saker hela tiden och andra lär sig av det jag skriver, och jag lär mig av det andra skriver. Det är skrivandet i wikin som fått Jonas skrivlust att blomma.

– Jag gillar att skriva, men förut hade jag inget ställe att skriva på säger Jonas, som likt flera av sina klasskamrater tycker att det är jobbigt för musklerna i fingrar och hand att skriva med penna. Han gör det också, men det blir inte lika mycket skrivet.

Projekt som växte till ett läromedel

Gunilla Walsh, klassens lärare och finalist till Guldäpplet 2009, anade inte vad det var hon drog igång när hon förra julen satt hemma och utforskade Wikispaces för att göra ett projekt kring olika djur med klassen. Gunilla tillhör de lärare som gärna vill ha koll på de it-verktyg hon använder i klassen så hon läste manualer och handledningar och satte sig in i hur wikis fungerade innan hon presenterade idén för klassen efter sportlovet.

Första uppdraget var att skriva om olika djur, och klassen tog reda på fakta och skrev på sina wikisidor. Ganska snabbt dök frågan om bilder upp, eleverna ville ju visa bilder på de djur de skrev om och då blev det en diskussion om rättigheter och att använda bilder på nätet. Att bildbehandla bilderna och lägga in dem på wikin var inte helt enkelt, men ganska snabbt skrev en av eleverna en kort handledning som resten av klassen kunde använda sig av. Gunilla har visat bra webbplatser för att söka information, men eleverna har också letat vidare och hittat egna källor och det har lett till diskussioner om källkritik och hur man värderar olika webbsidor.

– Jag har lärt mig mycket om hur man söker på nätet, säger Maria.

Involvera föräldrarna

Att eleverna tyckte att det var roligt och blev motiverade av att skriva i wikin upptäckte Gunilla Walsh snabbt. När hon satt hemma vid datorn på kvällen kunde hon se hur den ena eleven efter den andra var inne och ändrade och skrev på sina faktasidor.

– Vi fick två klassrum, ett i skolan och ett på nätet där vi träffades på kvällarna. Och eleverna har oftast varit inne och skrivit av eget intresse, inte för att de haft det som läxa. Och jag har kunnat kommentera och rättat direkt i deras texter. Nu har det växt så mycket att jag inte alltid hinner med, men de läser varandras sidor och går också in och rättar åt varandra.

Många av eleverna hade datorförbud i veckorna och Gunilla kallade till ett välbesökt föräldramöte där hon och eleverna visade vad de jobbade med så att även föräldrarna skulle veta att det var skolarbete som skedde framför datorn. I klass 5 SE har samtliga elever sina rötter i andra länder än Sverige och wikiprojektet fortsatte med att eleverna skrev om olika länder och om maträtter från sina och föräldrarnas hemländer. Då blev föräldrar och släkt en naturlig källa till information och delaktigheten i skolarbetet ökade än mer.

Anaduri, är född i Ryssland och har sina rötter i Mongoliet. Till Sverige kom hon när hon var tre år.

– Jag lärde mig mycket om Mongoliet när jag letade på fakta på nätet och skrev. I somras reste vi runt i Mongoliet och då lärde jag mig ännu mer.
Gunilla Walsh är märkbart stolt över sina elever, deras engagemang och det ständigt växande läromedel som klassen skapar. Men hon vill också starta nya projekt. Nyss fick skolan tillgång till bärbara datorer som kan bokas och användas i klassrummet, det är en stor skillnad mot den enda dator som tidigare fanns i klassrummet. Det är svårt att säga om eleverna eller Gunilla Walsh är lyckligast över de nya förutsättningarna, men nästa steg för klassen är att fortsätta sitt arbete i bloggform och delta i tävlingen Webbstjärnan.

Text: Carina Näslundh
carina@diu.se

Att komma igång med en klasswiki
Den klasswiki som Gunilla Walsh och hennes elever med ligger på Nackas skolportal och går inte att komma åt från nätet, men Gunilla har gjort en innehållsrik och tydlig beskrivning med bilder från portalen där hon berättar om hur hon och klassen arbetar länk