Nomineringar till Guldäpplet – verktyg för stärkt digital kompetens!

Lärarpriset Guldäpplet är en möjlighet att uppmärksamma lärare i framkant vad gäller att utveckla eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det bidrar samtidigt till genomförande av stärkt digital kompetens i skolan.

Som en del av vårterminens avslut är det dags att nominera kollegor i framkant till Guldäpplet 2018. Lärare som under läsåret – och tidigare – utforskat nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Senast fredag 1 juni ska nomineringar vara gjorda här på Guldäpplets webb.

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram lärare som framgångsrikt utforskar nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Ett sätt att uppmärksamma lärare i framkant vad gäller att utveckla eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det är samtidigt något mer än att uppmärksamma enskilda bra lärarinsatser.

– Att nominera till Guldäpplet är att uppmärksamma och synliggöra goda exempel på hur man kan använda digitalisering för lärande, säger Hülya Basaran, högskolan Väst, som tillsammans med Anna Kaya fick Guldäpplejuryn särskilda pris 2016.

– Vi behöver lyfta goda exempel från skolan och det gör vi genom att nominera lärare som gör skillnad i sitt klassrum, säger Jenny Edvardsson, lärare i Kristianstad och tidigare vinnare av Guldäpplet.

– Nomineringar till lärarpriset Guldäpplet är ett bra verktyg för skolors och kommuners arbete med stärkt digital kompetens för eleverna. Uppmärksamheten kring de nominerade gör att nya och effektiva arbetssätt växer fram, kring delat nätskrivande med bloggar, kring effektivare lärande med omvända klassrum, kring språkutvecklande arbetssätt med nätstöd och appar, kring Facebook-grupper för lärares delande och resonerande, för att bara ta några exempel på vad nomineringar till Guldäpplet lyft fram, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldäpplets jury.