Årets Guldäpplepristagare: Lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med nytänkande och digitala arbetsformer

Foto Guldäpplets pristagare

Fem lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering, dessutom mottog hela Sveriges lärarkår pris för sitt arbete under pandemin, på digitala Guldäpplets dag. 

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom omvärldskunskap hos eleverna. 

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås samt Mia Lägnert, SO-lärare, och Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn delade på andraplatsen. 

– Lärarpriset Guldäpplets nominerade och pristagare är en del i skolans digitala kunskapsbygge och i yrkesutvecklingen. Årets pristagare visar vägen till en förskola och skola som lägger en stabil kunskapsgrund i samverkar med samhället och världen utanför skolan och även förankrar demokratins värden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2019.

Juryns Särskilda Pris till alla Sveriges lärare
Vid prisutdelningen delades också Guldäpplejuryns Särskilda Pris ut. I år gick det till alla Sveriges lärare. ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

– Runt om i världen stängde man ner skolor och undervisning. I Sverige ställde man om. Distansundervisning på gymnasiet från en dag till en annan och undervisning under exceptionella förhållanden i grundskolan hela våren. Världsklass och värt alla priser i världen! Det säger Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverkets generaldirektör, som medverkade under Guldäpplets dag.