– Att nominera någon kan göra stor skillnad

Lärarpriset Guldäpplet är en unik möjlighet att uppmärksamma lärare i framkant vad gäller att utveckla eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det bidrar samtidigt till genomförande av stärkt digital kompetens i skolan.

– Nu är det dags att hylla lärare som går i spetsen för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg och arbetsformer. Att nominera lärare till utmärkelsen Guldäpplet är ett bra sätt att lyfta fram engagerade lärare, och samtidigt dela goda exempel och bidra till det gemensamma professionella kunnandet kring tillvaratagande av de digitala resurser som nu blivit så centrala, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Som en del av vårterminens avslut är det dags att nominera lärare och förskollärare i framkant till Guldäpplet 2020. Lärare som under läsåret – och tidigare – utforskat nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Senast 15 juni ska nomineringar vara gjorda här på Guldäpplets webb.

– Av demokratiska skäl ska vi sträva efter en skola i en digital samtid där vi undervisar med tidsenlig teknik och adekvat kompetens, säger Ulrika Jonson, IKT-strateg i Södertälje kommun och Guldäpplepristagare 2014. Guldäpplet lyfter kollegor lokalt, regionalt och nationellt som arbetar digitalt och framgångsrikt i sitt vardagsarbete. Vem är den kollega som du nominerar?,

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram lärare som framgångsrikt utforskar nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer. Ett sätt att uppmärksamma lärare i framkant vad gäller att utveckla eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

– Att nominera en lärare är att ge uppskattning till den som gör skillnad i skolan och det kan uppmuntra och motivera den läraren och även andra lärare. Det påverkar svenska skolans framtid, säger Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå kommun som vann Guldäpplet 2019.

– Att nominera någon kan göra stor skillnad för den personen, att hen blir sedd och får uppskattning för det arbete hen lägger ner, säger Camilla Askebäck Diaz, lärare i Stockholms kommun och Guldäpplepristagare 2019.

På bilden från vänster: Napat Khiyapat, vinnare av Guldäpplet 2019, foto Bo Helmersson. Ulrika Jonson, Guldäppletpristagare 2014, foto: Erik Viktorsson. Camilla Askebäck Diaz, Guldäpplepristagare 2019, foto. Bo Helmersson.

Nominera till Guldäpplet 2020
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret