– Kreativa lärare har gjort sitt yttersta, nu är det dags att lyfta fram alla dessa lärare

Foto Ragnar Sjölander

– Sveriges lärare har med stora arbetsinsatser och imponerande kreativitet hållit igång undervisningen under en vårtermin som varit den svåraste i modern tid både för elever och personal. Med IT som stöd och ibland enda lektionsverktyg har lärarna anpassat planeringar och ändrat lektionsupplägg.

– Många eldsjälar har gjort sitt yttersta för att dela metoder och tips med kollegorna. Nu är det dags att lyfta fram alla dessa: nominera till Guldäpplet senast 15 juni!

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelseledamot Lärarnas Riksförbund, medlem i Guldäpplets jury

Nominera till Guldäpplet 2020
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret